RINGWEG

Werkzaamheden Knooppunt Reitdiep, Ring West en Ring Noord klaar.

noordelijke ringwegDe werkzaamheden aan het knooppunt Reitdiep én de Westelijke/Noordelijke Ringweg zijn klaar. In de komende maanden vindt er nog groenaanplant plaats rondom het Reitdiepplein.

In het najaar van 2015 zijn de werkzaamheden gestart voor de verdubbeling van de aansluitingen rondom het knooppunt Ring Noord/Ring West (Reitdiepplein). Eveneens is de oprit vanaf Ring West naar Ring Noord verbreed. De afrit voor verkeer komende uit de richting Zuidhorn naar Ring West is verlegd en eveneens verbreed.

Meer informatie
Voor meer informatie over de nieuwe situatie zie ook www.ringgroningen.nl/noordzeebrug/reitdiepplein