Fonds Ondernemend Groningen, kortweg Stichting Het Fonds.

Sinds 1 januari 2011 heeft de gemeente Groningen een Fonds Ondernemend Groningen (het Fonds).

Het Fonds wordt beheert door Stichting Het Fonds Ondernemend Groningen, kortweg Stichting Het Fonds. De vier overkoepelende ondernemersverenigingen in de gemeente Groningen, waaronder de Groningen City Club, dienen verzoeken voor honorering van hun trekkingsrecht bij Het Fonds.

Sinds 1 januari 2011 heeft de gemeente Groningen een Fonds Ondernemend Groningen (het Fonds). Elke niet-woningbezitter levert een bijdrage aan het Fonds door een extra opslag op de ozb. Het Fonds wordt beheerd door Stichting Het Fonds Ondernemend Groningen, kortweg Stichting Het Fonds. De vier overkoepelende ondernemersverenigingen in de gemeente Groningen, waaronder de Groningen City Club, dienen verzoeken voor honorering van hun trekkingsrecht in bij Het Fonds.

Groningen City Club binnen Het Fonds
Alle niet-woningbezitters, d.w.z., alle ondernemers en instellingen die vallen onder het gebied van de Groningen City Club voor wat betreft het Fonds Ondernemend Groningen dienen hun aanvragen voor bijdragen in via de Groningen City Club.

JAARLIJKSE PROJECTAANVRAAG VOOR FONDSBIJDRAGE

De Groningen City Club roept alle ondernemers en instellingen (de niet-woningbezitters) in haar gebied op ideeën en voorstellen in te dienen die mede via het Fonds uitgevoerd kunnen worden. Dit zijn voorstellen om de binnenstad, de straat en zelfs de gehele stad te laten bruisen of anderszins positief in beeld te brengen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van november (ALV) besluiten de leden over de bestemming van de gelden. 

Elementen op te nemen in een projectplan
Het projectplan dat bij de Groningen City Club wordt ingediend moet aan een aantal voorwaarden en criteria voldoen. Onderstaand de belangrijkste:

  • - Wat is de toegevoegde waarde van het project / activiteit voor de winkelstraat en/of buurt en/of tafel en/of de (binnen)stad als geheel? Het gevraagde bedrag is afhankelijk van deze toegevoegde waarde
  • - Wat houdt het voorstel in? Hiervoor is een projectomschrijving inclusief begroting nodig
  • - Welke financieringsmogelijkheden heeft de indiener zelf en voor welk bedrag wil hij een aanvraag doen op het Fonds? Dit is tevens de maximale bijdrage voor het voorstel vanuit het Fonds. Mocht het project uiteindelijk geen doorgang vinden dan kan er geen beroep op de toegezegde Fondsgelden worden gedaan
  • - Wie gaat het project uitvoeren
  • - Iedere indiener van een voorstel dient dit zelf tijdens de daarvoor bedoelde ALV te beargumenteren c.q. te verdedigen
  • - Tijdens de ALV van november besluiten de leden over de bestemming van de gelden, aangezien uitsluitend de aangesloten leden van de vereniging spreek- en stemrecht hebben

Alle niet-woningbezitters, d.w.z., alle ondernemers en instellingen uit het gebied van de Groningen City Club kunnen hun verzoek indienen via het Aanvraagformulier.