Voorgestelde wijzigingen buslijnen per december 2018

Bereikbaarheid


Het OV-bureau Groningen-Drenthe organiseert mede namens de gemeente Groningen het openbaar busvervoer in de provincies Groningen en Drenthe. Dit is de reden dat de gemeente graag uw (eventuele) reactie op de voorgestelde wijzigingen van enkele buslijnen willen ontvangen. Uw (eventuele) reactie brengen zij dan graag in bij het OV-bureau. In dit artikel gaan zij op de voorgestelde wijzigingen en de manier waarop u kunt reageren in.

Wat gaat er veranderen?
Het voornemen van het OV-bureau is om per 9 december 2018 de volgende wijzigingen in de dienstregeling van de bus door te voeren:
1. Meer ritten op Q-link 3 Lewenborg – Leek.Uit het gebruik van Q-link lijn 3 blijkt dat ook net na de spitsuren nog veel gebruik wordt gemaakt van deze lijn. Voorstel is dan ook om vanaf de beginpunten tussen 9 en 10 uur nog eens per 10 minuten te gaan rijden i.p.v. eens per kwartier. Omdat veel scholen aan de lijn liggen biedt dit de mogelijkheid om scholieren meer te spreiden over de dag. Daarnaast is het voorstel om ’s avonds vanaf de beginpunten tot 19 uur minimaal elk kwartier te rijden i.p.v. tot 18:30 uur.

2. Lijn 8 na 22 uur en op zondag van 2 naar 1 keer per uur tussen Europapark – Martiniziekenhuis.Lijn 8 Hoogkerk – Hoendiep – Hoofdstation – Europapark - Helpman – De Wijert – MartiniZiekenhuis wordt ’s avonds na 22 uur en op zondag weinig gebruikt. De lijn heeft tussen Europapark en Martini Ziekenhuis vooral een rol als verbindende dwarsverbinding in het netwerk, alle bestemmingen die worden aangedaan zijn vaak rechtstreeks vaker en sneller te bereiken vanaf het station. Voorstel is op werkdagen en zaterdag na 22 uur en op de gehele zondag tussen Europapark en Helpman en MartiniZiekenhuis eens per uur in plaats van eens per half uur te rijden.

3. Q-link 15 ook in de zomervakantie en via HOV-as West laten rijden. Gezien het gebruik van lijn 1 in de zomervakantie tussen Hoofdstation en Zernike is het voorstel om ook Q-link 15 tussen Hoofdstation en Zernike in de zomervakantie in de spits 2 keer per uur te laten rijden. Hierdoor ontstaat in de zomervakantie in de spits een1kwartierfrequentie van en naar Zernike ontstaat. Nu rijdt Q-link 15 niet in de zomervakantie.Ook is het voorstel om Q-link 15 via de HOV-as West te laten rijden. Dit in plaats van via Westerhaven en Rembrandt van Rijnstraat. Reizigers tussen Westerhaven, Rembrandt van Rijnstraat en Zernike worden geadviseerd te reizen via het Hoofdstation, met lijn 9 of gebruik te maken van de halte Verzetsstrijderslaan (lijn 3 en 4). De route van Q-link 15 wordt hiermee betrouwbaarder.

4. Lijn 74 en 174 sneller van P+R P3 naar UMCG en centrum Groningen laten rijden.Lijn 74 Emmen – Hoogezand – Groningen en 174 Veendam – Hoogezand – Groningen rijden momenteel tussen P+R Euroborg en UMCG Zuid via de Bornholmstraat en de Sontweg. Weinig mensen maken gebruik van de haltes Osloweg, Kopenhagenstraat en Stockholmstraat. Voor de overige haltes geldt dat, met de opening van P+R Meerstad en het rijden van Q-link 5 via de Sontweg en de Ikea, lijn 74 en 174 niet meer nodig zijn op dit deel van de verbinding. Het voorstel is daarom om beide lijnen via de halte P+R P3/Boumaboulevard zo snel mogelijk naar het UMCG te laten rijden via de busbaan Europaweg. Dit maakt de verbinding voor het overgrote deel van de reizigers beter aangezien sneller het centrum van Groningen wordt bereikt, daarnaast wordt hiermee de verbinding tussen P+R P3 en het UMCG verbeterd. De rijtijdproblemen die de lijnen hebben in de stad Groningen kunnen met deze wijziging worden opgevangen.

5. Nieuwe haltelocatie Europaweg P+R P3.Voorstel is om de bussen komende vanaf de richting UMCG niet meer op de huidige halte aan de oostkant van de Europaweg, maar aan de westkant van de Europaweg te laten halteren. Vanaf een nog nader te bepalen datum zullen lijnen komende vanaf de richting UMCG bij Euroborg/P3 gaan halteren aan de westkant bij de Europaweg. Deze maatregel is in overleg met de gemeente en het projectbureau aanpak Ring Zuid nodig gebleken om de nieuwe aansluiting van de Zuidelijke Ring op de Europaweg mogelijk te maken en de gewenste rijtijden van de bus te halen. Wanneer de bus komend vanaf het UMCG nog met prioriteit naar de P3 kant (oostkant) van de Europaweg moet rijden dan loopt het kruispunt Europaweg met de Boumaboulevard vast.

6. Lijn 61 en 65 rijden vanaf Hoofdstation Groningen door naar Martini Ziekenhuis en Hoornsemeer. Het noordelijk deel van lijn 10 Station Noord – Korreweg – Hoofdstation rijdt hierdoor niet meer verder dan het Hoofdstation.Sinds de ingebruikname van het Q-linknetwerk in 2014 is er geen rechtstreekse verbinding meer tussen P+R Kardinge, het UMCG en het Martiniziekenhuis. Daarnaast is recent de huisartsenpost bij het Damsterdiep verhuisd naar het Martiniziekenhuis. Daarom is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het Martiniziekenhuis, het UMCG en P+R Kardinge te verbinden. Daaruit is gebleken dat de beste mogelijkheid om dit te doen het doorkoppelen van de lijnen 61 Middelstum – Groningen en 65 Zoutkamp – Groningen aan de zuidtak van lijn 10 naar Hoornsemeer. Hierdoor ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen P+R Kardinge en het Martiniziekenhuis, via de Oosterparkwijk, het UMCG, Hoofdstation en MartiniPlaza. Deze verbinding zal overdag op maandag t/m zaterdag elk kwartier worden geboden en op overige momenten twee keer per uur. Het noordelijk deel van lijn 10 Station Noord – Korreweg – Hoofdstation zal hierdoor niet meer verder rijden dan het Hoofdstation. Dit heeft consequenties voor de Korrewegwijk, die de rechtstreekse verbinding met het Martiniziekenhuis en Hoornsemeer verliest, men dient over te stappen op bijvoorbeeld de halte Hereplein.Gelijktijdig met deze wijziging zal lijn 61 op Hoofdstation goed gaan aansluiten op de Intercity’s van/naar de Randstad. Lijn 65 zal door deze wijziging ook op zaterdag overdag twee keer per uur gaan rijden van/naar Zoutkamp. Wenselijk is om op zondag ook de halfuurdienst tussen Kardinge en het Martiniziekenhuis te faciliteren.

Op de website van het OV-bureau (www.ovbureau.nl) kunt u een uitgebreidere omschrijving van deze voorgestelde wijzigingen vinden. Eind juni 2018 beslist het OV-bureau definitief over de routes van de buslijnen en aantal ritten per uur op deze buslijnen. Graag ontvangt de gemeente uw eventuele reactie uiterlijk op 30 mei. Een overzicht van alle binnengekomen reacties sturen zij dan naar de raad en de ingekomen reacties brengen zij dan graag in bij het OV-bureau.Uw eventuele reactie kunt u kenbaar maken via de mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Als u over dit onderwerp nog vragen hebt, kunt u terecht bij Menno Oedekerk, bereikbaar via het telefoonnummer 14 050.Nadat het OV-bureau over de dienstregeling heeft besloten, communiceert het OV-bureau de gemaakte keuzes.