Richtlijnen Verantwoord Winkelen

Preambule
1. Deze afspraken gelden voor alle detailhandelsactiviteiten
2. Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle winkeliers, medewerkers en klanten
3. Voor mogelijk aanvullende specifieke maatregelen wordt verwezen naar eventueel aanwezige branchespecifieke richtlijnen en voorlichting
4. Voor veilige winkelgebieden is de handreiking ‘Veilig winkelgebied’ opgesteld
5. Ondernemers en klanten houden zich aan de wet- en regelgeving en volgen de adviezen van de RIVM, de Rijksoverheid en Veiligheidsregio’s op
6. Brancheorganisaties, winkels en overheid communiceren over de afspraken.

Bepalingen Voor de ondernemers:
1. Regels hangen aan de buitenkant van de winkel en worden binnen herhaald.
2. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden in de winkels, maar ook vóór de winkel. Maak lokaal zo mogelijk afspraken over wachtrijen
3. Voer aantoonbaar deurbeleid.1 Richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter winkelvloeroppervlak
4. Lever online bestellingen zoveel mogelijk tot aan de voordeur contactloos af
5. Zorg voor de aanwezigheid van maximale hygiëne(middelen) voor medewerkers en klanten
6. Voorzie medewerkers van beschermende middelen (kuchschermen, mondmaskers) en zie toe op gebruik daarvan
7. Zet in op spreiding van klanten over de week en de dag. Kijk daarom of de geboden openingstijden lokaal gezamenlijk breed kunnen worden ingevuld
8. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd

Voor handelingen waarbij 1,5 meter niet altijd kan worden gewaarborgd (opticiens/oogmeting, kleding afspelden, … bijv.)
1. Werk zoveel mogelijk op afspraak, zodat de klantcontacten volgens vastgelegde richtlijnen kunnen worden uitgevoerd en kunnen worden gedoseerd
2. Neem een intake af met de klant, waarin gezondheidsregels worden besproken.

Voor de klanten:
1. Blijf bij klachten thuis en laat u testen
2. Houd 1,5 meter afstand van onze medewerkers en elkaar. Ook vóór de winkel
3. Houd je aan de deurbeleid-aanwijzingen en gebruik daartoe verschafte middelen
4. Winkel zoveel mogelijk alleen (en indien nodig met één lid van jouw eigen huishouden)
5. Was je handen voor en na het winkelen
6. Draag een mondkapje in winkels en andere voor publiek toegankelijke binnenruimtes
7. Vermijd drukke momenten. Winkel ook in de ochtend, middag of doordeweekse dagen
8. Volg altijd de aanwijzingen op van het personeel
9. Betaal zoveel mogelijk met pin of contactloos

Voor meer informatie, kijk op inretail.nl. Klik hier voor handige posters voor in de winkel.