Ruimte voor Retail: definitieve visie gereed

Winkelen en het gebruik van hotels, restaurants en cafés versterken elkaar. Gezamenlijk zorgen ze voor aantrekkelijke winkel- en uitgaansgebieden, waar mensen graag verblijven en elkaar ontmoeten.

Er zijn ook belangrijke aandachtspunten. Klanten van jong tot oud hebben het online kanaal ontdekt, hierdoor zullen winkelgebieden veranderen. Gevestigde en vertrouwde namen zijn verdwenen. Tegelijkertijd maken nieuwe formules hun entree en neemt het belang van horeca en vermaak als bezoekmotief toe.

Waarom een nieuwe visie voor horeca en detailhandel?

Winkelgebieden veranderen in verblijfsgebieden, daarom hebben we voor het eerst ons beleid voor horeca en detailhandel samengevoegd in één visie: Ruimte voor Retail. In de detailhandel en horeca werkt een groot deel praktisch geschoolde werknemers en vakkrachten. Dit maakt de sectoren essentieel voor de lokale economie en arbeidsmarkt. Het doel van deze nieuwe visie is om een helder beleidskader te bieden voor de toekomst van de horeca en detailhandel in Groningen. Dit nieuwe beleid vervangt de oude Structuurvisie Detailhandel (2011), Horeca-nota (2011) en Hotelnota (2004).

Het volledige visiedocument Ruimte voor Retail is hier te zien.