Extra maatregelen om gevolgen van coronacrisis voor ondernemers te verzachten

De gemeente Groningen gaat geld dat is overgebleven uit eerdere corona-regelingen inzetten voor ondernemers die getroffen zijn door de lockdowns tijdens de coronacrisis. Het gaat daarbij met name om ondernemers die te maken hadden met grote omzetverliezen. Onderstaande teksts is integraal overgenomen uit het persbericht dat de gemeente Groningen vandaag heeft verzonden.

 

Wethouder Economische Zaken Berndt Benjamins geeft aan: ”De ondernemers in onze gemeente hebben zware klappen gehad. Ik heb veel bewondering voor hoe zij zich door de crisis heen hebben geworsteld. Steeds weer keken ze naar (wat binnen de geldende maatregelen) WEL kon. Het geld dat voor hen bedoeld is moet dus ook bij ondernemers terecht komen. Daar gaan we als gemeente nu voor zorgen”.

 

Bijdrage naleving coronatoegangsbewijzen (CTB)

Ondernemers die extra kosten hebben gemaakt voor de controle op het coronatoegangsbewijs kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige bijdrage van 1.250 euro. Zij kunnen deze bijdrage vanaf donderdag 3 maart 2022 aanvragen op de website van de gemeente via de regeling ‘Incidentele bijdrage voor naleving coronatoegangsbewijzen (CTB)’. Op de website staan ook de exacte voorwaarden van deze regeling.

 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Met geld dat is overgebleven van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) wil de gemeente o.a. de ondernemers ondersteunen. Het gaat hierbij om ondernemers die door de lockdown zwaar zijn getroffen en grote omzetverliezen hadden. De gemeente is op dit moment druk met de nadere uitwerking van deze regeling. Er is een bedrag van 2,9 miljoen euro beschikbaar.

 

De Groningse afdeling van KHN heeft het college van B&W een noodkreet gestuurd en daarin suggesties gedaan over directe financiële steun aan de Groningse horeca. “We waarderen het enorm dat de gemeente daarop in is gegaan en onze horecasector op deze manier een noodzakelijke steun in de rug geeft”, aldus de voorzitter van KHN in Groningen, Irene van der Velde.

 

Herstelagenda ‘Groningen Vooruit’.

Via de herstelagenda ‘Groningen Vooruit’ heeft de gemeente vorig jaar gewerkt aan een veilige opstart en een tal van extra impulsen gegeven aan een bruisende, veerkrachtige en ondernemende stad. Bijvoorbeeld via de Groningse Zomer, de inzet fiets stewards en een bedrijfsmakelaar.

Op basis van signalen en initiatieven vanuit het bedrijfsleven zijn nu aanvullende initiatieven ontplooid ter ondersteuning van horeca en detailhandel.

De gemeente gaat samen met de Groningen City Club (GCC) ondernemers ondersteuning aanbieden bij verdere digitalisering van hun bedrijfsvoering.

“We zien dat het consumentengedrag sterk is veranderd en dat online bijvoorbeeld niet meer is weg te denken in het retail landschap. Veel ondernemers hebben al de nodige stappen gezet om ook online omzet te genereren. Tegelijkertijd zien we ondernemers worstelen met vragen over hun toekomst, over de veranderende markt en of online ook voor hen interessant kan zijn. Juist daar willen we ondernemers bij helpen door praktische ondersteuning te bieden en maatwerktrajecten, aldus Eric Bos, voorzitter van de Groningen City Club”

Ook is er geld uitgetrokken voor bedrijfseconomische steun via coaching bij externe partijen. De gemeente ondersteunt de Groningse horeca via een campagne voor de werving van personeel en via subsidie voor het platform Horeca Groningen, waar veel Groningse horecaondernemers gebruik van maken. Samen met de Groningen City Club (GCC) gaat de gemeente activiteiten ondersteunen die de consument stimuleren weer volop gebruik te maken van de horeca, winkels, cultuur en recreatie. Ook is er financiële ondersteuning beschikbaar voor initiatieven vanuit de diverse straatverenigingen.

De financiering van de initiatieven komt uit de herstelagenda die vorig jaar is vastgesteld.