LET OP! Actieve handhaving regels noodverordening

De gemeente heeft in verband met het onvoldoende naleven van regels vanuit de noodverordening van de Veiligheidsregio afgelopen week meerdere officiele waarschuwingen uitgedeeld. Diverse ondernemers hebben een brief ontvangen waarin met name werd gesproeken over terraszetting, waarmee de doorstroming met inachtneming van de 1,5 meter, minder goed gegarandeerd kon worden. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Voor wie het niet meer zo goed weet, kijk hier voor de volledige tekst van de noodverordening.