Veilig winkelen in de binnenstad – de regels

Nu het aantal besmetting verontrustende vormen aanneemt wordt er druk uitgeoefend vanuit de branche organisatie INretail om de huidige basisregels zo goed als mogelijk toe te passen. Hopelijk kunnen we door dit te doen een volledige lockdown afwenden. Hieronder duidelijk de basisregels, dringende adviezen en suggesties op het gebied van veilig winkelen en hygiëne.

In de winkel
Deurbeleid: Maximaal aantal klanten aangeven dat tegelijkertijd in de winkel mag zijn en 1,5 meter afstand van elkaar.
Winkels sluiten om 20.00 uur, met uitzondering van levensmiddelenwinkels. Na 20.00 uur dus geen klanten meer in de winkel, ook niet op afspraak of op basis van persoonlijke hulp/afspraak.

Dringende adviezen
1 klant per 10 m2 vloeroppervlakte
Retailers nemen dusdanige maatregelen dat de anderhalve meter wordt gewaarborgd en het maximaal aantal klanten wordt gerespecteerd.
Maximale aandacht voor hygiene, bijvoorbeeld bij winkelmandjes en de kassa.
Regels duidelijk zichtbaar buiten en binnen de winkel.
Medewerkers wordt dringend geadviseerd een mondkapje te dragen.
Geen testers, monsters, samples etc in de winkel. Geen in-store evenementen.
Bestellingen leveren tot aan de voordeur, niet binnen.

Met betrekking tot hygiene en veilig winkelen,  Winkels tot 1000 m2
Wijs bij het verwelkomen van de klant op de regels
Vraag klanten de onderlinge afstand te respecteren
Maak deurklinken, kassa's, pinautomaten etc regelmatig schoon
Toiletten openstellen en regelmatig reinigen.
Desinfectimateriaal bij de ingan van de winkel
Stel monskapjes voor klanten beschikbaar.
Maak een duidelijke route door de winkel, liefst eenrichting.
Zet strepen op de vloer op plekken waar gewacht moet worden, zoals bv bij de kassa's.
Scherm de kassaplek af met plexiglas of hardplastic.
Maak iemand verantwoordelijk voor naleving van de regels.
Probeer klanten te spreiden over de dag en eventueel begin van de avond, als mogelijk.

Blijf geduldig. De meeste mensen proberen zich aan de maatregelen te houden, maar vergeten bij het winkelen soms afstand te houden of het mondkapje op de juiset wijze te gebruiken. Wijs mensen daar vriendelijk op en probeer waar mogelijk te helpen of te voorzien van de juiste middelen.

 

Alleen samen krijgen we Corona onder controle. Maar het liefst wel zo snel mogelijk.