Recordaantal nieuwe leden voor Groningen City Club in 2016

Actueel

‘Goh: het gaat weer veel beter in de stad!’
Hans Buissink zorgde in 2016 voor recordaantal nieuwe leden voor Groningen City Club

Het jaar is nog niet helemaal voorbij, maar voor Hans Buissink kan 2016 nu al niet meer stuk. Hij is voor de Groningen City Club verantwoordelijk voor de ledenwerving, en kon dit jaar tot nu toe maar liefst vijftig nieuwe leden bijschrijven. Dat betekent dat het ledenbestand in één klap met meer dan tien procent is gestegen, zodat de vereniging nu meer dan vijfhonderd ondernemersleden telt.
‘Dat is prachtig voor de vereniging, want eendracht maakt macht. En voor de leden is het ook geweldig dat er nieuwe, vaak jongere, ondernemers bij komen want daarmee wordt het netwerk groter, en ook de relevantie van de City Club’, zo vertelt Buissink.
Hij is in het dagelijks leven werkzaam bij het Noorderpoort College, als Coördinator Stage Service Centrum. En door voor de GCC de ledenwerving op zich te nemen, krijgt hij veel nieuwe contacten in de binnenstad, en daarmee nieuwe contacten die mogelijk stageplekken voor de studenten opleveren.
‘Ja: ik heb twee petten op. Die van ledenwerver voor de GCC, en die van stage coördinator. Ik leef als het ware van de Groningse ondernemers!’, glimlacht Hans. Maar het is meer dan puur eigenbelang als stage coördinator dat hem drijft. ‘Ik kan mij volledig vinden in datgene waar de GCC voor staat. Ik denk dat dat goed is voor de economie, en goed voor Groningen. Als ik daar een steentje aan bij kan dragen, dan doe ik dat heel graag. De GCC zorgt voor een krachtenbundeling. Dat betekent dat je als vereniging sterker staat wanneer je bijvoorbeeld met de gemeente praat over ingrijpende ontwikkelingen zoals bereikbaarheid of de vernieuwing van de Grote Markt. En bovendien heb ik aan mijn activiteiten veel nieuwe vrienden over gehouden. En veel stageplaatsen!’.

Dat er dit jaar maar liefst vijftig nieuwe leden bij zijn gekomen, dat is volgens Hans Buissink nog niet eerder vertoond. Gevraagd naar een verklaring voor de snelle groei, zegt hij: ‘Dat heeft misschien te maken met mijn drive. Ik krijg van dit werk toevallig veel positieve energie. Dat helpt. Maar de tweede reden is misschien dat ik mij vooral ben gaan richten op jonge, nieuwe ondernemers. Er zijn in Groningen veel gedreven jonge ondernemers, zoals bijvoorbeeld Berend Ziengs. Die zien de GCC ook als een effectieve netwerk- en belangenvereniging, en zeker niet als een belegen clubje. En die nieuwe instroom zorgt ook weer voor nieuw elan bij de Groningen City Club.’
Een derde reden dat de groei zo fors was, is wellicht het feit dat de contributie relatief laag is: slechts 75 euro per jaar. ‘Voor dat bedrag krijgen de nieuwe leden er meteen ook een netwerk van vijfhonderd mensen bij. Puur zakelijk gezien is dat bedrag voor hen dus een super goede investering’.
Als contactman voor nieuwe leden is Hans Buissink zeer vaak in de stad te vinden. Hij spreekt dus zeer veel mensen. Wat voor sfeer proeft hij momenteel in de binnenstad?
‘De sfeer is duidelijk veranderd. Ten positieve. Want een tijdje terug was er toch veel angst voor de leegstand. Mensen vreesden dat de vele winkels die leeg waren gekomen, zouden leiden tot een negatieve spiraal. Maar dat is helemaal omgeslagen. “Goh: het gaat weer veel beter in de stad!” of iets van die strekking, krijg ik heel vaak te horen. Het post-crisis gevoel is passé!’.
Dat is volgens Buissink ook te danken aan de komst van zaken als Primark, Nike en Topshelf: grote bedrijven die de leeggekomen plekken weer opvullen.
Of hij in 2017 weer zoveel nieuwe leden bij kan schrijven, dat weet Buissink niet. ‘Ik denk wel dat de gestage groei door zal zetten. Ik weet ook wel zeker dat ik even actief zal blijven als het in het afgelopen jaar. Dus als zich ergens weer nieuwe ondernemers vestigen, weet ik nu al zeker: ik zal ze blijven stalken!’, aldus, met een vrolijke glimlach, GCC-ledenwerver Hans Buissink.