Verslag activiteiten eerste half jaar GROA

Groninger Ondernemers Agenda

Dit jaar is de Groningen City Club samen met haar partners hard aan het werk om het in december ondertekende plan voor de Groninger Ondernemers Agenda (oorspr: Groninger Retail Agenda) tot uitvoering te brengen. Dit complexe plan, gericht op het duurzaam verbeteren van het ondernemersklimaat heeft geleid tot een uitvoeringsagenda waar veel partijen bij zijn betrokken. Om een beeld te schetsen van de activiteiten die in het kader van het uitvoeringsplan zijn gerealiseerd op opgepakt, kunt u hier een beknopt overzicht vinden van de geboekte resultaten. 

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat.