Veiligheidstraining goed beoordeeld

Retail Academy

Veiligheidstraining: winkeldiefstalpreventie 8 oktober 2018 

Maandagavond 8 oktober kwamen bijna 45 verschillende ondernemers uit Groningen bij elkaar om een veiligheidstraining bij te wonen die gegeven werd door Willem en Bert Andriessen van Andriessen Criminaliteitspreventie.

Door praktijkfilmpjes, ervaringen en kennis te delen hebben de ondernemers een stapje voor op de winkeldieven in Groningen! 

De training werd vanuit de Groninger Retail Academy georganiseerd om de ondernemers en hun werknemers extra kennis bij te brengen om winkeldieven slim af te zijn. De broers Bert en Willem Andriessen hebben samen 34 jaar ervaring op het gebied van criminaliteitspreventie. Willem is al jaren politieman en is op dit moment wijkagent. Bert was beveiliger en heeft bij het Retail Interventie Team gewerkt.

Voorafgaand aan de avond hebben de broers bij een aantal winkels (deze moesten zich hiervoor aanmelden) een nepdiefstal gepleegd, om de ondernemers vervolgens te attenderen op zaken die verbeterd konden worden. Hier zijn beelden van gemaakt en op de training zijn deze uitvoerig besproken. Met humor en dialoog brachten de broers de deelnemers van de training kennis bij over winkeldiefstal en gaven zij praktische tips. De deelnemers gaven zelf aan veel te hebben geleerd over preventie, maar ook over de rechten die zij hebben in deze benarde situaties. De training bestond uit een theoretisch deel en een praktijk deel met ook oefeningen en rollenspelen.

 De avond werd als geheel met een 7,9 beoordeeld.

Meer trainingen en informatiebijeenkomsten zijn te vinden op www.groningerretailacademy.nl