Plannen rond nieuwe Kattenbrug krijgen vorm

Bereikbaarheid

Architectenbureau gekozen
Plannen rond nieuwe Kattenbrug krijgen vorm

Architectenbureau Korth Tielens uit Amsterdam gaat de nieuwe brug in het verlengde van het Gedempte Kattendiep ontwerpen.

De gemeente legt de brug aan om in de toekomst de nieuwe busroute aan deze kant van de binnenstad mogelijk te maken. Daarnaast wordt de directe omgeving heringericht en daarmee aantrekkelijker, toegankelijker en meer geschikt voor verblijf.

De nieuwe brug is noodzakelijk zodat de bussen medio 2019 over de Diepenring kunnen. Daarmee ontstaat een soepele en vlotte busroute aan deze kant van de binnenstad. Behalve de aanleg van de brug wordt ook de directe omgeving heringericht. Daarmee verbeteren we de toegankelijkheid en komt er meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de kades van het Schuitendiep waar meer mogelijkheden komen voor verblijf. Ook maken de aanpassingen het mogelijk auto- en fietsverkeer tussen de nieuwe brug en de Steentilbrug beter in te richten. De situatie op de Steentilbrug wordt daarmee veiliger en het verkeer rijdt vlotter door. Dat zorgt bovendien voor een aantrekkelijke aanlooproute naar de binnenstad langs beide zijden van de Diepenring.

De keuze is op Korth Tielens gevallen omdat deze heeft laten zien goed in te kunnen spelen op de mogelijkheden om van dit gebied een mooie plek te maken. Het bureau stelt een ranke brug voor die goed past in de omgeving. Hoe de brug en de directe omgeving er precies uit komen te zien is echter nog niet besloten. De komende maanden gaat de gemeente in gesprek met bewoners, eigenaren en ondernemers in de directe omgeving. Daarnaast besteedt het inspiratiefestival Let’s Gro in de eerste week van november aandacht aan de plannen. De architect is daar aanwezig om een toelichting te geven op de visie die zij heeft op dit gebied. Ook organiseert de gemeente op maandag 27 november een binnenstadcafe waar belanghebbenden en geĂ¯nteresseerden kunnen meedenken. Daarna volgt een definitief ontwerp. De werkzaamheden zelf starten naar verwachting in de tweede helft van 2018.

Op dit moment heeft de directe omgeving nog volop te maken met de gevolgen van de casinobrand van eind augustus. De komende maanden wordt hard gewerkt aan opruim- en sloopwerkzaamheden. Uiteraard gaat daar de komende tijd veel aandacht naar toe, ook vanuit de buurt. Met deze ontwikkelingen houden we zoveel mogelijk rekening bij de participatie en planvorming rond de Kattenbrug en directe omgeving.