CONTRIBUTIE OVERZICHT

 

Contributie per jaar

Individueel

Ieder lid heeft één stem

Uw contributie bedraagt:

Per lid exclusief BTW

1  0 tot 10 fte € 75,00
2 10 tot 15 fte € 120,00
3 15 tot 20 fte € 160,00
4 20 tot 30 fte € 180,00
5 30 tot 50 fte € 200,00
6 > 50  vanaf € 250,00