Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar.
Het lidmaatschap kan schriftelijk en tenminste een half jaar voor het einde van het kalenderjaar opgezegd worden.
Daarbij blijft de contributie over het gehele jaar verschuldigd, ongeacht het moment van opzegging.