Aanpak Diepenring

Afgelopen woensdag 14 september heeft de raadscommissie gesproken over de aanpak van de Diepenring.

Globaal betekent dit dat de Diepenring één rijbaan krijgt met een rode fietsstrook. De stukken en een impressie van het ontwerp zijn in te zien bij de raadsstukken (zie http://groningen.notudoc.nl/cgi-bin/homepage.cgi) De raadscommissie heeft er mee ingestemd dat het voorstel door gaat ter vaststelling naar de Raad op 28 september. Zie ook het artikel in het DvhN (link)
Het college moet wel haast maken met de uitvoering om zo voor te blijven op de uitvoering van de maatregelen aan de Ringweg. De planning is dan ook om het deel binnenzijde van Ebbingebrug tot Kattendiep in oktober 2016- april 2017 aan te pakken. Het deel buitenzijde Damsterdiep- Kijk in ’t Jatstraat dan aansluitend in april 2017-november 2017.