Koopstromen onderzoek

In opdracht van de provincie Groningen wordt er een koopstromen onderzoek uitgevoerd. De Provincie voert de komende

periode een onderzoek uit naar het winkel- en koopgedrag van de consument in Groningen. De provincie wil graag meer inzicht krijgen in de verschillende koopstromen tussen de kernen. Op deze wijze is zij in staat om de ondernemers en de gemeenten beter te ondersteunen bij de huidige problematiek op het gebied van de detailhandel.
De gemeente Groningen voert zelf al jaarlijks een Detailhandelsmonitor uit. De Gemeente Groningen ondersteunt dit initiatief van de provincie. Tot het eind van het jaar zullen bijna 10.000 enquêtes uitgevoerd worden in de verschillende winkelgebieden. Dit onderzoek zal uitgevoerd worden door Broekhuis Rijs Advisering, waarbij zij ondersteund worden door studenten. In totaal gaat het om 28 winkelgebieden. Deze enquêtes worden zowel voor als na de zomervakantie uitgevoerd. In de binnenstad van Groningen en in Paddepoel worden de enquêtes in week 41 afgenomen. Dat is de week van 10  tot en met 16 oktober. 
Eind 2016 of uiterlijk begin volgend jaar zullen de belangrijkste uitkomsten per winkelcentrum worden gepresenteerd. Naast een totaal verhaal voor de hele provincie zal ook per winkelgebied een beknopte rapportage worden opgesteld.