KREDIETUNIE GRONINGEN HELPT ONDERNEMERS OM TE GROEIEN Een van de eerste kredietnemers blikt terug

Economie

Sinds enkele jaren heeft Groningen een Kredietunie, een coöperatie van ondernemers vóór ondernemers. De Kredietunie Groningen is een vrijwilligersorganisatie en is opgericht met als doel...

MKB-bedrijven in de regio te ondersteunen. “Ons werkgebied is de stad Groningen en strekt zich verder uit tot de omringende gemeenten die een sterke binding hebben met de stad”, vertelt voorzitter Robert Wielinga:

“Sinds een aantal jaren zijn de banken terughoudend in het verstrekken van kredieten aan MKB-bedrijven. Als ondernemers zijn wij daarom een Kredietunie Groningen gestart. We zijn nu ruim twee jaar operationeel en hebben bijna voor een miljoen aan financieringen verstrekt aan MKB-ondernemers”. Een van de eerste bedrijven die gebruikmaakte van de mogelijkheden van Kredietunie Groningen is het Groningse bedrijf Mundu.

Geld en een coach
De Kredietunie Groningen verstrekt leningen vanaf ca. € 50.000 tot € 250.000. Het geld is afkomstig van ondernemers uit de regio en wordt aangevuld met gelden van de provincie Groningen en de Economic Board Groningen. Bijzonder is dat aan elke ondernemer die gebruikmaakt van de kredietfaciliteit van Kredietunie Groningen ook een ervaren coach wordt toegewezen. Meestal is dat een ervaren ondernemer die de branche van de kredietnemer kent. Wielinga: “Onze ervaring is dat dit zeer wordt gewaardeerd en tot goede resultaten leidt. Ondernemer en coach worden snel maatjes, want de ervaren ondernemer brengt niet alleen kennis mee, maar ook vaak een goed netwerk. Zo zorgen wij niet alleen voor geld, maar ook voor goede raad”.

Mundu
Het Groningse bedrijf Mundu is gespecialiseerd in digital signage. Een medium waarmee organisaties kunnen communiceren via digitale displays. Mundu is een ambitieus bedrijf dat vastberaden is om de markt van digital signage te veroveren. De aandeelhouders van Mundu lazen over Kredietunie Groningen en klopten aan voor een lening. Mundu wilde haar activiteiten op het gebied van digital signage uitbreiden met vernieuwende toepassingen. Toen we in 2015 onze groeistrategie vaststelden, kwamen we met de Kredietunie Groningen in gesprek”, legt Kolker uit.

Snel
Mundu is één van de eerste bedrijven waar Kredietunie Groningen een lening aan heeft verstrekt. “Mundu is een innovatief bedrijf dat interessant is voor de economische infrastructuur in Groningen. Er zit bovendien een enthousiast management waarin we vertrouwen hebben”, vertelt Robert Wielinga. Kolker: “We zaten bij de kredietunie met ondernemers en bestuurders aan tafel die ons een goed gevoel gaven. We kunnen snel met elkaar schakelen en spreken als ondernemers dezelfde taal. Dat is een groot voordeel. Het is onze ambitie om onze omzet in de komende jaren te verdubbelen en hiervoor hebben we onder meer verkooppersoneel nodig. Voor het financieren van deze groei hebben we een financieringsaanvraag bij de kredietunie ingediend. Doordat we dit goed hadden voorbereid, kon de financiering vrij snel worden verstrekt.”


Alle bedrijven komen in aanmerking
Kredietunie Groningen staat open voor aanvragen van alle ondernemers met een financieringsbehoefte. Ook als deze onderneming de afgelopen jaren niet altijd zwarte cijfers heeft geschreven. Wielinga: “Natuurlijk kijken wij ook naar de ratio’s, net als de banken, maar we kijken nog meer naar de ondernemer zelf en of zijn plannen goed onderbouwd zijn. Wij zijn er om zaken mogelijk te maken en niet om te bedenken waarom iets niet mogelijk is. Wel realistisch natuurlijk”. “Bij een financieringsaanvraag doorloopt elke kredietnemer een vaste procedure, vertelt Wielinga. “Als een aanvraag binnenkomt, volgt een intakegesprek en daarna kijkt een kredietbeoordelingscommissie naar het bedrijfsplan. Zo moet sprake zijn van een realistische opzet onderbouwd met financiële prognoses. Ook wordt een inschatting gemaakt van betalingsrisico’s en kijken we of sprake is van goed ondernemerschap. We zijn van en voor ondernemers, dus kom maar op”. Kijk op www.kredietuniegroningen.nl voor meer informatie.