Kick-off DNA project studenten Hanzehogeschool

Onderscheidende vermogen centraal tijdens kick-off DNA project studenten Hanzehogeschool

Op dinsdag 20 februari jl. vond in Pathé Groningen de kick-off plaats van een project dat GCC is gestart samen met de Hanzehogeschool, studierichting Small Business & Retail Management. Bijna 100 studenten zullen in de komende 4 maanden onderzoek doen naar het DNA van een drietal clusters in de binnenstad van Groningen. Het onderzoek sluit naadloos aan op thema zeven van de Groninger Ondernemers Agenda: ‘Laat zien en vertel wie je bent’, waarbij het streven naar straat- en clusterprofielen centraal staat, om op die wijze de stad nog beter te kunnen vermarkten. Lees verder.

 
Om de studenten duidelijk te maken op welke wijze er op dit moment al door diverse partijen hard gewerkt wordt om de stad nog aantrekkelijker te maken waren verschillende experts uitgenodigd, waaronder Barbara Risselada- directeur Marketing Groningen en Gavin van Osnabrugge – Programmamanager binnenstad Gemeente Groningen. Uiteraard kwam ook de Groninger Ondernemers Agenda aan bod én waren vertegenwoordigers / ondernemers uit de drie clusters aanwezig om henzelf en het cluster kort te introduceren.
 
Het project dat t/m juni 2018 loopt, kent verschillende fasen, waarbij aansluiting met de ondernemers uit de drie clusters op diverse momenten is geborgd door ontbijtsessie(s) en een afsluitende bijeenkomst. Naast deskresearch, zullen er enquêtes worden afgenomen, wordt het cluster in kaart gebracht en zullen moodboards zorgen voor de visuele ondersteuning. Daarnaast zal een extern onderzoeksbureau aanvullend onderzoek verrichten naar de klantbeleving én is het uiteindelijke doel om te komen tot duidelijke profielen voor elk van de drie clusters, als eerste stap naar een duidelijke ‘verkleuring’ van de binnenstad. De drie gebieden waarin 2018 mee wordt gestart zijn:

  • Westerhaven;
  • Oosterkwartier;
  • Vier straatjes (Zwanestraat, Oude Kijk, Stoeldraaierstraat, Ellebogen).