Overleg GCC en ondernemers Astraat

Astraat

Dinsdag 10 juli hebben we een overleg gehad met ondernemers in de Astraat over de vergeling, het nieuwe reclamebeleid (en de nog aan te leggen stoepen) en de kwaliteitsimpuls voor dit gebied. Een levendige discussie over de mogelijkheden rondom uitstallingen, terrassen, veiligheid en zichtbaarheid, die nog een vervolg gaat krijgen. Eens te meer blijkt dat ondernemers tot veel bereid zijn om Groningen een veilige en gastvrije stad te laten blijven. Daarnaast moet er natuurlijk oog zijn en blijven voor de belangen van individuele ondernemers en straten als geheel.