Vrijwel geen winkelleegstand in groningen - schril contrast met Ommeland

Actueel

De Groninger voorraad winkelruimte begint te slinken. In de stad staat amper nog een winkelpand leeg. Het is een schril contract met het Ommeland.Aldus de aanhef van een artikel van Richold Brandsma in Dagblad van het Noorden. Dat is natuurlijk goed nieuws voor 'Stad', na een aantal jaren waarin het wel eens behoorlijk anders is geweest..Kijk hier voor het volledige artikel.