Gemeente komt met extra maatregelen

Corona update

De Coronacrisis raakt ook Groningse ondernemers, instellingen en werkenden zonder vast dienstverband hard.

Naast de maatregelen die landelijk voor hen worden getroffen heeft de gemeente een rol en verantwoordelijkheid om ook hun invloed aan te wenden om hen te helpen die nu getroffen worden in hun broodwinning. Het college heeft zichzelf de vraag gesteld: wat kunnen wij als gemeente doen om de maatschappelijke en economische effecten van de Coronacrisis te verlichten?

10 lokale maatregelen
Om ondernemers, instellingen en werkenden zonder vast dienstverband tegemoet te komen, neemt de gemeente Groningen de volgende 10 lokale maatregelen

  1. 1. Uitstel van belastingen voor ondernemers.
  2. 2. Betalingen aan derden versnellen.
  3. 3. Richtlijn over afhandelen opdrachten voor zelfstandigen en flex-werkers.
  4. 4. Uitstel betaling huur voor partijen in gemeentelijk vastgoed.
  5. 5. Bevoorschotten van subsidie bij organisaties in liquiditeitsproblemen.
  6. 6. Aanpassen prestatie-eisen bij gesubsidieerde organisaties.
  7. 7. Terugbetalen van leges voor afgelaste evenementen.
  8. 8. Tijdelijk verruimen van venstertijden voor bevoorrading binnenstad.
  9. 9. Budget beschikbaar stellen om nieuwe verdienmodellen, initiatieven en noodmaatregelen mogelijk te maken.
  10. 10. Appel op externe partijen en consumenten. 

Bovenstaande maatregelen zijn ook terug te vinden op de door de gemeente aangemaakte speciale pagina rondom het Corona Virus. Hier vindt u ook een toelichting op bovengenoemde maatregelen.

Bekijk hier ook de video van wethouder Paul de Rook over deze extra maatregelen.