BINNENSTAD BETER NIEUWS

Bereikbaarheid

Voorgestelde wijzigingen buslijnen per december 2018


Het OV-bureau Groningen-Drenthe organiseert mede namens de gemeente Groningen het openbaar busvervoer in de provincies Groningen en Drenthe. Dit is de reden dat de gemeente graag uw (eventuele) reactie op de voorgestelde wijzigingen van enkele buslijnen willen ontvangen. Uw (eventuele) reactie brengen zij dan graag in bij het OV-bureau. In dit artikel gaan zij op de voorgestelde wijzigingen en de manier waarop u kunt reageren in.

Toegankelijke stad Actieplan

Actieplan om de stad voor iedereen toegankelijker te maken

Gemeente kiest voor Toegankelijke Stad

 In het nieuwe Actieplan Toegankelijke Stad 2017-2021 presenteert de gemeente verschillende maatregelen om de stad beter toegankelijk te maken voor mensen met een fysieke beperking. Het gaat hierbij om een brede aanpak die voortkomt uit het initiatiefvoorstel “Toegankelijkheid under construction” van de raad en de de motie “Handen en Voeten aan VN-verdrag”.

Bereikbaarheid

Plannen rond nieuwe Kattenbrug krijgen vorm

Architectenbureau gekozen
Plannen rond nieuwe Kattenbrug krijgen vorm

Architectenbureau Korth Tielens uit Amsterdam gaat de nieuwe brug in het verlengde van het Gedempte Kattendiep ontwerpen.