Structuur

De GCC bestaat uit een bestuur, commissies, leden en vrijwilligers.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen en een secretariaat. Minimaal zijn de functies van voorzitter en penningmeester ingevuld. Deze zijn hier terug te vinden.

Commissies
De vereniging kent diverse commissies. Deze hebben op regelmatige basis overleg met het bestuur. Commissies hebben niet altijd een permanent karakter, maar kunnen afhankelijk van de relevantie van hun rol worden toegevoegd of opgeheven. Hoe groot een commissie is hangtaf van de omvang van het project. Voor een actueel overzicht van de commissies kunt u hier kijken.

Leden
De vereniging kent honderden leden. Dat kan individueel zijn, of verenigd per straat of gebied. Leden kunnen meepraten over het beleid en over beslissingen ten aanzien van de inzet van Het Fonds.

Vrijwilligers
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. De GCC beschikt over een netwerk aan vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn soms het hele jaar actief, maar worden ook ingezet op basis van behoefte of specifieke kennis.