De ‘Vereniging Groningen City Club’ is een moderne ondernemersvereniging van en voor ondernemers in de Groninger Binnenstad.

De Groningen City Club
De Vereniging Groningen City Club (GCC) is van en voor ondernemers in de Groninger (Binnen)stad en kent circa 550 leden uit vrijwel alle branches. De GCC zet zich in voor het ontwikkelen en behouden van een aantrekkelijke (binnen)stad voor bezoekers uit Stad, Ommeland, Nederland en Buitenland ten behoeve van de Groninger (Binnen)stad ondernemers. De GCC voert overleg met de Gemeente Groningen en Marketing Groningen, organiseert evenementen, ontwikkelt initiatieven voor een goede bereikbaarheid van de (binnen)stad en vermarkt de Groninger Binnenstad.
De voorgeschiedenis van de GCC start rond 1985.


Van Zakenkring Grote Markt (medio 1985) tot Groningen City Club  
29 september 1986: Groningen City Promotion werd opgericht met als belangrijkste opdracht de binnenstad naar buiten toe te promoten. De trekkers werden de Landenweken en de Bloemenjaarmarkt;
periode 1986 -1993: Groningen City Promotion kreeg steeds meer leden, zowel in de binnenstad als daarbuiten, ook diverse bedrijven op de industrieterreinen traden toe. Grote werkgevers als het Academisch Ziekenhuis Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen zorgden ervoor dat Groningen City Promotion een steeds belangrijkere gesprekspartner werd voor en met de gemeente Groningen;
23 december 1993: oprichting Federatie van Ondernemersverenigingen (Federatie 8+ Groningen). Achttien straten in de binnenstad en de ambulante handel vormden negentien eilandjes. Elk kwam uitsluitend op voor de eigen belangen, ging zelf de eigen belangen behartigen bij de overheid en andere relevante partijen en daardoor werden ze tegen elkaar uitgespeeld. Om dit uitspelen tegen te gaan en omdat er in de binnenstad grote onderwerpen speelden (negatief imago door verkeerscirculatieplan, Binnenstad Beter) werden in het winkelcircuit van de binnenstad van Groningen de belangen van alle ondernemers vanuit één centraal punt behartigd.
9 november 1995: Federatie 8+ Groningen en Groningen City Promotion fuseerden tot de huidige Groningen City Club. De achtergronden van beide organisaties vormden de basis van de nieuwe vereniging: enerzijds belangenbehartiging, anderzijds promotie. Belangenbehartiging was echter het allerbelangrijkste. Evenementen en promotie waren en zijn weliswaar belangrijk, maar de speerpunten liggen ook nu vooral bij belangenbehartiging van ondernemend Groningen.
Inmiddels is de Groningen City Club een volwassen vereniging met een gezond ledenbestand.