AANPAK RING ZUID

De zuidelijke ringeweg op de schop..

julianapleinWat is het plan Aanpak Ring Zuid?
De gemeente, de provincie en het Rijk hebben samen een plan gemaakt voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Dat plan heet Aanpak Ring Zuid. Het plan zorgt ervoor dat het verkeer vlotter doorstroomt en dat alle bestemmingen in de stad beter bereikbaar worden. De weg wordt beter ingepast in de omgeving. Dat verbetert de leefbaarheid. De weg wordt ook veiliger ingericht.

Wat is de zuidelijke ringweg?
De zuidelijke ringweg is zo’n twaalf kilometer lang en loopt dwars door de stad Groningen, ongeveer van Hoogkerk naar Euvelgunne. De weg is belangrijk voor het verkeer van en naar de stad, maar ook voor het verkeer dat Groningen passeert.Waarom is het plan nodig?
De stad Groningen groeit. Er wonen steeds meer mensen. Ook krijgt de stad steeds meer bezoekers. Ze komen om te werken, om naar school te gaan, om te winkelen, om uit te gaan of om andere mensen te ontmoeten.

Dat is merkbaar aan het verkeer op de zuidelijke ringweg, dat blijft toenemen. Vooral in de spitsuren kan de weg het verkeer niet aan. Op de hele zuidelijke ringweg komen opstoppingen voor. Daardoor ben je langer onderweg. Ook ontstaat er vertraging op de wegen in de stad. Dat maakt het moeilijker om kantoren, bedrijventerreinen en wijken te bereiken.

In de toekomst wordt het alleen maar drukker. Het plan is dan ook gemaakt voor de lange termijn. De weg moet ook in 2030 of 2040 geschikt zijn om alle verkeer goed te verwerken.

Wat levert het plan op?
De drie belangrijkste doelstellingen zijn:

Stad en regio beter bereikbaar
Het plan moet zorgen voor een beter bereikbare stad en regio, nu en voor toekomstige generaties. Dat betekent dat de weg meer verkeer moet kunnen verwerken. Daarom krijgt de weg extra rijstroken en andere op- en afritten. Zo kun je straks gemakkelijker bijvoorbeeld MartiniPlaza en het Martini Ziekenhuis bereiken. Ook verdwijnen de verkeerslichten op het Julianaplein, zodat je dit plein sneller kunt passeren.

Leefbare omgeving
We gebruiken de ombouw van de zuidelijke ringweg ook om de weg beter in te passen in de omgeving. De weg vormt nu een barrière door de stad. Het plan zorgt voor een compacte weg met een groene uitstraling. Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep wordt de ringweg verdiept aangelegd. Zo verdwijnt de ringweg hier uit het zicht. Over de verdiepte weg komen ‘deksels’ (brede viaducten), met daarop een nieuw park: het Zuiderplantsoen. Dit park verbindt de stadswijken Oosterpoort, De Linie en de Herewegbuurt weer met elkaar.

Meer verkeersveiligheid
Het plan moet de weg ook veiliger maken. Op de zuidelijke ringweg komen nu veel ongevallen voor. Dat komt onder andere doordat auto’s elkaar kruisen bij het Julianaplein. Hier komen kop-staartbotsingen voor, bijvoorbeeld omdat auto’s plotseling afremmen. Ook ontstaan er gevaarlijke situaties omdat er op korte afstand veel op- en afritten zijn.

Omdat het steeds drukker wordt op de zuidelijke ringweg, wordt het hier ook gevaarlijker. Het plan maakt de zuidelijke ringweg veiliger. Dat komt door het ontwerp van de weg, de inrichting en alle verkeersveiligheidsmaatregelen. Op het Julianaplein en het Vrijheidsplein hoef je straks geen ander verkeer meer te kruisen. Waar geen vluchtstroken zijn, komen vluchthavens. Boven de weg komen matrixborden die je bij druk verkeer advies geven over je snelheid. De weg ziet er zo uit, dat je minder snel de neiging krijgt om harder te rijden dan de maximale snelheid van 80 km/uur.

Uiteraard brengen al deze werkzaamheden veel overlast met zich mee. De Groningen City Club spant zich tot het uiterste in om zorg te dragen voor optimale communicatie met betrekking tot bereikbaarheid van haar werkgebied ,de binnenstad van Groningen. Daarvoor is zij continu in gesprek met alle betrokken partijen en zullen wij via website en nieuwsbrieven regelmatig berichten plaatsen. 

Kijk voor het volledige plan en de actuele stand van zaken op www.aanpakringzuid.nl