Home 9 Korting Medisch specialistische zorg

Korting Medisch specialistische zorg

Voor alle medische problemen die te maken hebben met ziekteverzuim. Ook bij discussies over arbeidsongeschiktheid percentages, loonsancties en letselschade, in welke vorm dan ook, helpen we snel.

Cavari Clinics:
Medisch Specialistische Zorg voor de werkende mens.

Voordeel GCC leden:
Als ledenvoordeel bieden wij een vrijblijvend eerste overleg of intake aan bij de medisch coördinerend specialist.

Cavari Clinics
Mw. S.Ebbinge (Manager)
Schweitzerlaan 6
Postbus 8082
9702 KB Groningen

Tel.: 050-520 14 90
Fax: 050 5201491

E-mail: info@cavari.nl
www.cavari.nl