Home 9 Wat doet en deed GCC

GCC – Wat doen wij

De Groningen City Club is een vereniging. Leden zijn afkomstig uit vele branches en variëren van eenmanszaken tot internationale formules.

De GCC vertegenwoordigt ruim 1500 ondernemers die binnen haar werkgebied zijn gevestigd. Een groot deel van die ondernemers heeft een individueel lidmaatschap bij de vereniging. Dat is nodig, want hoe meer leden, hoe meer invloed de GCC kan uitoefenen bij instanties die het beleid bepalen binnen de stad Groningen. Onze invloed reikt inmiddels veel verder, want Groningen is een gewild gesprekspartner voor Ommeland en andere steden. Maar voorop staat het eigen ondernemersbelang: het creëren van een stad waar je als ondernemer wilt zijn!

Partners waarmee de GCC overlegt zijn onder meer: de gemeente Groningen, Marketing Groningen, MKB/VNO-NCW, InRetail, De Nieuwe Winkelstraat, Bedrijvenvereniging West, VBNO, VBZO en vele anderen.

De Groningen City Club streeft naar een optimaal ondernemersklimaat en een onderscheidend evenementenaanbod in de Groninger binnenstad. Groningen heeft als Koopstad van het Noorden een stimulerend effect op de hele provincie. De Groningen City Club ontplooit voortdurend initiatieven om dit te realiseren en continueren.

Een breed aanbod van duurzame detailhandel, horeca en diensten op logische wijze verdeeld over de binnenstad staat centraal in het beleid van Groningen City Club. Daarmee wil zij kansen bieden voor ondernemende mensen en een gevarieerd en relevant winkelaanbod realiseren voor de consument. Leidraad daarvoor is de Groninger Ondernemers Agenda, de toekomstvisie op de binnenstad van de toekomst.

De Groninger Ondernemers Agenda

Wat is de  Groninger Ondernemers Agenda?

De retail is een sector die volop in beweging is: iedereen wordt overstelpt met nieuwsberichten over de opkomst van het onlinewinkelen, nieuwe technologische snufjes, het begrip ´beleving´, nieuwe merken die hun intrede doen, oude familiebedrijven die teloor gaan, leegstand in  winkelstraten en, niet te vergeten, de voortdurende aandacht voor het consumentenvertrouwen. Duidelijk is dat er veel verandert en dat er ontegenzeggelijk winnaars en verliezers zullen gaan zijn.

De retail raakt iedereen: we zijn allemaal consument en hebben te maken met de ontwikkelingen in de sector. De retail is een drijvende kracht achter een levendige binnenstad, die bezoekers trekt en bewoners bindt en een werkgever van formaat! In Groningen, met ruim 16.000 arbeidsplaatsen in de detailhandel, ligt dat aandeel maar liefst op 12%.

Als ondernemers in Groningen vinden we deze aandacht goed, maar niet voldoende scherp voor de situatie in de stad Groningen. Hoewel er momenteel sprake van is weinig leegstand in de binnenstad, er veel (internationaal) talent is, het barst van de cultuur en Groningen ver is gekomen in de samenwerking tussen bedrijven, gemeente, Marketing Groningen en andere partijen met op dit moment als resultaat een prachtige winkelstad die erg goed doet, moeten we blijven investeren, voorop blijven lopen, elkaar beter maken door samenwerking en uniek blijven. Dáár is de Groninger Ondernemers Agenda voor bedoeld.

De Groninger Ondernemers Agenda beslaat 18 thema’s:

 • Verrassend kleinschalig aanbod
 • Professioneel, gastvrij en bijzonder (allen kosteloos bij te wonen)
 • Even rust
 • De Kindvriendelijke binnenstad
 • Omarm de Toerist (kosteloze bijeenkomsten)
 • Faciliteer de nieuwe winkel
 • Laat zien en vertel wie je bent
 • Bereikbaarheid en parkeervriendelijke binnenstad
 • Voorop in digitale innovatie
 • Samenwerken: betrokken en verantwoordelijk
 • Werken aan een nog mooiere stad
 • Logistiek
 • Aandacht voor de ondernemer
 • Meten en weten
 • Duurzaamheid
 • Onderwijs
 • Ondernemerschap met impact Masterclass
 • Circulaire Economie

Het volledige uitvoeringsprogramma, met meer dan 50 lopende projecten, is te vinden op www.groa.nl

Evenementen

De Groningen City Club is betrokken bij tal van evenementen die goed zijn terug te zien in de binnenstad. Daardoor ontstaat een aantrekkelijke, levendige binnenstad waar bezoekers graag komen en (langer) verblijven. De GCC is organisator van diverse evenementen, zoals:

 • De sfeerverlichting (nov/jan)
 • De Bloemenjaarmarkt op Goede Vrijdag
 • 050&Mode
 • Pietenspektakel
 • Paashazen in de stad

Daarnaast ondersteunt GCC diverse evenementen en projecten, waaronder:

 • Eurosonic/Noorderslag
 • Swingin’ Groningen
 • City Stage
 • Koningsdag
 • Grachtenfestijn
 • Diverse zomer- en winteractiviteiten

De toewijzing van geld kan jaarlijks verschillen en wordt bepaald door bestuur en toewijzingscommissie, bestaande uit leden van de GCC.

Bereikbaarheid

In en om de stad vinden vele werkzaamheden plaats aan de Rondweg en overige wegen. Dat heeft consequenties voor de wijze waarop de (binnen)stad te bereiken is. Bereikbaarheid is cruciaal voor een leefbare stad. Daarom is de GCC een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente, marketing Groningen en Groningen Bereikbaar. Samen met deze partijen praten we mee over planning, gevolgen en communicatie. Hiermee proberen we ervoor te zorgen dat de stadbezoeker de weg naar de binnenstad goed en gemakkelijk kan vinden.

Energieneutraal

Groningen heeft de ambitie om in 2035 Energieneutraal te zijn. Ook voor ondernemers geldt dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Enerzijds vraagt de overheid hierin steeds meer, anderzijds is duurzaam ondernemen een gezamenlijke, maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zonder daarbij uit het oog te verliezen dat je wel gewoon moet kunnen ondernemen. We denken bijvoorbeeld na over het ‘open deur’ beleid in de winter, waarbij veel energie verloren gaat. En duurzame binnenstadslogistiek met Cargo Bikes of electrische vrachtwagens. De eerste ontwikkelingen daarvan zijn inmiddels al te zien, dankzij pilots met onder meer Dropper.

Innovatie

Groningen staat, naast Koopstad van het Noorden, ook bekend als kennisstad. Met alle studenten, uitstekende hogescholen en de RUG streven we ernaar om de meest innovatieve binnenstad van Nederland te worden. Hierin kijken we natuurlijk vooral het toekomstbestendig maken van de binnenstad met slimme oplossingen voor Retail.

Het Ondernemersfonds Groningen

In Groningen is sprake van een Ondernemersfonds Groningen, kortweg ‘Het Fonds’. Dit is opgericht per 1 januari 2011. Het Fonds is een initiatief van het gezamenlijke bedrijfsleven. Door middel van het Ondernemersfonds Groningen is een structurele basis gelegd onder de financiering van activiteiten door en voor het bedrijfsleven. Evenementen zoals de jaarlijkse feestverlichting in de binnenstad kunnen hierdoor blijvend worden gefinancierd zonder ondernemers daarvoor extra te belasten, of de ene ondernemers meer te laten betalen dan de andere.

Jaarlijks kunnen aanvragen worden ingediend voor activiteiten. Deze activiteiten worden beoordeeld op hun bijdrage aan de stad of een bepaald gebied. Dit kan een evenement zijn, maar ook een project dat bijdraagt aan innovatie of ontwikkeling van een gebied. Beslissingen over toekenning van budget worden uitsluitend genomen door de vereniging. Hiermee is de ongelijkheid vanuit het zogenaamde ‘freeriders’ gedrag van vroeger verdwenen. Via een opslag op de OZB betaalt iedere ondernemer mee aan het Fonds.

Kijk voor alle informatie op https://www.ondernemersfondsgroningen.nl/

Groninger Ondernemers Academy

Een belangrijk initiatief van de GCC is de Ondernemers Academy. Gedurende het jaar worden verschillende bijeenkomsten aangeboden die volledig kosteloos zijn bij te wonen door ondernemers, filiaalmanagers en medewerkers. Deze bijeenkomsten dragen bij aan ondernemerschap  en gastvrijheid. Het kunnen zowel materclasses zijn als korte cursussen. Een greep uit het aanbod:

 • Duits op de werkvloer
 • Opvallen met je marketingconcept
 • Boost your business
 • De kunst van het netwerken
 • Leisure Academy
 • Training – Winkeldiefstalpreventie

Kijk voor een volledig overzicht van het aanbod op www.groningerondernemersacademy.nl

www.groningerretailacademy.nl