Groninger Ondernemers Academy
Een platform van waaruit jaarlijks verschillende bijeenkomsten en trainingen werden aangeboden…

Lees verder >>

Groninger Ondernemers Agenda
Om de retail in Nederland met vertrouwen het vervolg van de 21e eeuw in te laten gaan, is op…

Lees verder >>

Ondernemersfonds Groningen
Ondernemersfonds Groningen is een initiatief van het georganiseerde Groninger bedrijfsleven…

Lees verder >>

Groninger Ondernemers Courant
De Groninger Ondernemers Courant is een initiatief van vier ondernemersverenigingen, in…

Lees verder >>

Groninger Ondernemers Academy

Een platform van waaruit jaarlijks verschillende bijeenkomsten en trainingen werden aangeboden voor medewerkers en leidinggevenden in de detailhandel. De vier bedrijfsverenigingen, onder leiding van de Groningen City Club en Bedrijvenvereniging WEST en de gemeente Groningen maakten daarmee kosteloos kennis beschikbaar voor deze branche.

Met een steeds verdergaande samenwerking tussen verschillende stakeholders in en buiten de stad Groningen werden ook andere branches toegevoegd. De naam Retail Academy werd in 2019 dan ook vervangen door de Groninger Ondernemers Academy.

Vanaf 2019 worden er nog steeds verschillende bijeenkomsten aangeboden, welke volledig kosteloos zijn bij te wonen door ondernemers, filiaalmanagers en medewerkers actief in de branches Retail, Horeca, Leisure en MKB. De opzet van elk van de bijeenkomsten kan verschillen en is sterk afhankelijk van het onderwerp en de sprekers die onderdeel uitmaken van het programma.

De gezamenlijke organisaties die de Groninger Ondernemers Academy mogelijk maken wensen iedereen veel inspiratie en kennis toe!

Betrokken partijen
De Groninger Ondernemers Academy wordt mogelijk gemaakt door de Groningen City Club, Bedrijvenvereniging WEST, Bedrijvenvereniging Zuidoost, Vereniging Bedrijven Noord-Oost, Marketing Groningen, Koninklijke Horeca – Groningen, Gemeente Groningen en het Fonds Ondernemend Groningen

Groninger Ondernemers Agenda

Om de retail in Nederland met vertrouwen het vervolg van de 21e eeuw in te laten gaan, is op nationaal niveau in 2015 dan ook de landelijke Retailagenda gelanceerd met het Ministerie EZ als trekker. De landelijke Retailagenda is een aanpak van de sector op ruim 20 aspecten: van ruimtelijke ordening tot export en van vastgoedbeleid tot logistiek en personeelsbeleid. Ook op Noord-Nederlands niveau is (door de SER Noord-Nederland) een Noordelijke Retail Agenda gelanceerd.

Als ondernemers in Groningen vinden we deze aandacht goed, maar niet voldoende scherp voor de situatie in de stad Groningen. Het is hier niet zomaar te vergelijken met andere steden of dorpen in Nederland: zo bestaat in de provincie Groningen geen krimp van de stad maar wel van het Ommeland, is er momenteel sprake van relatief weinig leegstand in de binnenstad, maar wel op sommige plekken daarbuiten, is er veel (internationaal) talent, barst het van de cultuur en is Groningen ver gekomen in de samenwerking tussen bedrijven, gemeente, Marketing Groningen en andere partijen.

Met op dit moment als resultaat een prachtige winkelstad die het beter doet dan veel andere steden. Maar dat betekent geen eindstation: we willen blijven investeren, voorop blijven lopen, elkaar beter maken door samenwerking en uniek blijven. Dáár is de Groninger Ondernemers Agenda voor bedoeld.

Ondernemersfonds Groningen

Ondernemersfonds Groningen is een initiatief van het georganiseerde Groninger bedrijfsleven. Het fonds maakt collectieve activiteiten en maatregelen mogelijk door (gedeeltelijke) financiering te leveren. Belangrijke redenen voor oprichting van het ondernemersfonds zijn: structurele financiële basis leggen onder de activiteiten van het georganiseerde bedrijfsleven, bestrijden van het freeridersgedrag en stimuleren van samenwerking. Het Groninger bedrijfsleven brengt hierin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid tot uitdrukking. De Gemeente Groningen stelt zich op als partner en heeft de intentie tot co-financiering uitgesproken.

Kijk voor alle informatie op de site van Ondernemersfonds Groningen.

Aanvraag indienen
Om snel een aanvraag in te kunnen dienen bij de Groningen City Club kun je gebruik maken van het inschrijfformulier. Na volledige invulling kan deze opgestuurd worden naar het secretariaat van de Groningen City Club via mailadres info@groningencityclub.nl

Groninger Ondernemers Courant

De Groninger Ondernemers Courant is een initiatief van vier ondernemersverenigingen, in samenwerking met het Ondernemersfonds Groningen en de gemeente Groningen. Er is zowel een papieren als een online versie. De GROC is bedoeld om informatie te geven over en te beiden aan ondernemend Groningen en over alle zaken ter versterking van de Groningse economie.