Op maandag 12 september 2022 is de Jans Cats Prijs 2022 uitgereikt aan Lutje Lokaal. De uitreiking vond plaats in Het Groninger Forum.

De Jans Cats Prijs heeft als doel het onderscheiden van personen, instellingen of bedrijven die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de binnenstad van Groningen. De prijs is ingesteld in 2007 op initiatief van de Groningen City Club.

De prijs is genoemd naar wijlen Jans Cats, senior beleidsambtenaar van de gemeente Groningen en steun en toeverlaat voor vele ondernemers in de binnenstad van Groningen. Jans Cats overleed 17 jaar geleden.

De Jans Cats Prijs is dit jaar voor de 10e keer uitgereikt. Het stichtingsbestuur heeft een unanieme voordracht gedaan en de winnaar is de Lutje Lokaal. De toekenning van de Jans Cats Prijs 2022 is een gebaar van waardering voor de groep ondernemers die Lutje Lokaal in het leven hebben geroepen. Lutje Lokaal is een cluster van binnenstadsondernemingen waarbij de focus ligt op zelfstandige ondernemers die vooral de aandacht vestigen op leuke activiteiten in lokale winkels. Daarbij ligt de kracht niet op het doen van aanbiedingen of hoge prijskortingen, maar juist veel meer op beleving in de vorm van activiteiten en sfeer. Daarmee zorgen zij voor meer verbinding en onderscheidend vermogen van ondernemers en detailhandel in de stad Groningen. In een paar jaar tijd is dit fantastische initiatief uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend fenomeen met een blijvend karakter.

Daarnaast laat Lutje Lokaal ambitie zien door in te zetten op kennisverrijking, de ontwikkeling van een cadeaukaart en het verder vormgeven aan activiteiten.

De prijs is uitgereikt in het Groninger Forum tijdens een netwerkavond van de Groningen City Club en haar leden. Op de foto staat een deel van het bestuur van Lutje Lokaal, die de prijs in ontvangst hebben genomen.

De Jans Cats Prijs bestaat uit een bronzen plastiek en is ontworpen door de Groningse kunstenaar Albert Geertjes. De prijs werd uitgereikt door de voorzitter van de Groningen City Club, Eric Bos.

Hieronder het overzicht aan van de voorgaande prijswinnaars van de Jans Cats prijs.

De voorgaande prijsuitreikingen:

2007: Stichting Martinikerk Groningen

2009: Organisatie Eurosonic/Noorderslag Groningen

2011: Grietje Pasma/ 4 Mijl Groningen

2013: Koninklijke Vereniging Volksvermaken Groningen

2015: Stichting Winter Welvaart Groningen

2017: Groninger Museum/ Andreas Bluhm

2019 Joost van Keulen

2020: Maripaan Groep

2021: Kristiaan Capelle – MWPO