De organisatie

De Groningen City Club is een vereniging en wordt bestuurd door een Dagelijks Bestuur, met mandaat voor de dagelijkse gang van zaken.

Het Dagelijks Bestuur is een afspiegeling van de achterban. De meeste straten hebben minimaal één vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur. Zij zijn de ogen en oren van de Groningen City Club op elk denkbaar onderwerp in de binnenstad. Zogeheten Meldpunthouders zijn dit op het gebied van veiligheid.

Overleggen
Een keer per jaar (oktober/november) is er een Algemene Ledenvergadering. Circa driemaal per jaar vergadert het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur komt in elk geval maandelijks bij elkaar. Bovendien zijn er bijeenkomsten op locatie.