Het ontwikkelen/behouden van een aantrekkelijke stad

De ‘Vereniging Groningen City Club’ is van en voor ondernemers in de Groninger (Binnen)stad.

De Groningen City Club staat pal voor het ontwikkelen en behouden van een aantrekkelijke (binnen)stad voor bezoekers uit Stad, Ommeland, Nederland en Buitenland ten behoeve van de Groninger (Binnen)stad Ondernemers.

GCC heeft overleg met de Gemeente Groningen en oefent invloed uit op op het gemeentebeleid ten gunste van het ondernemersklimaat, o.a. op de volgende gebieden:

 • - Winkelaanbod
 • - Ruimtelijk- en stedebouwkundig beleid
 • - Bereikbaarheid van de binnenstad & Openbaar Vervoer
 • - Regulering fietsverkeer
 • - Koopzondagen en koopavonden
 • - Detailhandelsvisie


GCC organiseert evenementen om bezoekers naar de (binnen)stad te trekken:

 • - Bloemenjaarmarkt
 • - Sfeerverlichting feestdagen
 • - Sint Nicolaas activiteiten
 • - Culturele evenementen


GCC ontwikkelt initiatieven voor een goede bereikbaarheid van de (binnen)stad:

 • - Citybus, is na jarenlange lobby een onderdeel van het reguliere Openbaar Vervoer geworden
 • - FlyOver (kabelbaan), een nieuw innoverend initiatief waar GCC zich sterk voor maakt


GCC vermarkt de Groninger (Binnen)stad:

 • - In samenwerking met Marketing Groningen geeft GCC gestalte aan de campagne ‘Er gaat niets boven Groningen’
 • - GCC bewerkt actief de Duitse markt
 • - GCC geeft de Cityscoop


Binnenstadsmanagement


Groninger City Club geeft als partner van de gemeente Groningen uitvoering aan tal van projecten:

 • - Bouwplannen Binnen stad: Damsterdiep, Grote markt Oost- en Noordzijde, Gelkingestraat, Ebbingekwartier
 • - Project ‘Meest gastvrije straat’
 • - Herijken van beleidsplan ‘Ruimte voor ruimte’
 • - City Stewards


Het Fonds Ondernemend Groningen

Het Fonds Ondernemend Groningen (het Fonds) is opgericht om ondernemers in de gemeente Groningen beter van dienst te kunnen zijn. Meer geld is immers meer mogelijkheden! Dat is goed nieuws voor Groningen en voor u als ondernemer.

Met ingang van 1 januari 2011 is de OZB voor eigenaren en gebruikers van niet-woningen extra verhoogd met 2%.
In 2012 is dit 4% geworden. Deze verhoging komt volledig ten goede aan het Fonds.

Wat betekent dit voor de leden van GCC?

 1. 1. Er is meer geld voor promotie van de onder GCC vallende gebieden
 2. 2. GCC-contributie gaat omlaag
 3. 3. Meer ondernemers zullen lid gaan worden van GCC, waardoor een grotere en krachtigere vereniging ontstaat
 4. 4. GCC blijft een zelfstandige vereniging, werkend met twee begrotingen:
 5. a. GCC-begroting: alles wat te maken heeft met belangenbehartiging, communicatie met de leden, ondernemerspromotie van de binnenstad (koopzondagen en -avonden e.d.), enz.
 6. b. Fondsbegroting: evenementen die GCC nu zelf uitvoert zoals Bloemenjaarmarkt en sfeerverlichting, evenementen en wensen van ondernemers uit de binnenstad zoals de antiquarische boekenmarkt, graffi tibestrijding, enz.
 7. 5. Intensivering van de samenwerking tussen de verschillende ondernemersverenigingen
 8. 6. Alleen leden van GCC kunnen meebeslissen over de besteding van het Fonds budget!