Op maandag 13 november vond de Algemene Ledenvergadering van de Groningen City Club plaats in ’t Feithhuis te Groningen. Naast aandacht voor de inwendige mens kwamen meerdere onderwerpen aan bod, waaronder financiën en ontwikkelingen in Stad. Wijzigingen in het bestuur waren niet aan de orde gezien de looptijd van de huidige bestuursleden.

 

Algemene Ledenvergadering Groningen City Club:

reclamebelasting, jubileum en nieuwe website

De Groningen City Club is zwaar teleurgesteld over de invoering van de reclamebelasting nadat het er alles aan heeft gedaan om dit te tegen te houden. Maar laten we wel proberen te voorkomen dat de complete samenwerking met de gemeente Groningen nu ‘om zeep’ wordt geholpen omdat dat niet in het belang is van de binnenstad-ondernemers.

Dat was de boodschap van het bestuur van de Groningen City Club aan de leden die aanwezig waren tijdens de Algemene Ledenvergadering op maandagavond 13 november in restaurant ’t Feithhuis. De ledenvergadering stond voor een belangrijk deel in het teken van de komst van de reclamebelasting. Maar er was ook aandacht voor de viering van het jubileum van de GCC op 8 december, evenals voor een breed scala aan andere ontwikkelingen.

 

Tijdens de Ledenvergadering werd er door diverse leden aangegeven dat zij de komst van de reclamebelasting onzinnig vinden. Met name ook het feit dat deze belasting misschien zeven tot acht ton oplevert, maar dat de kosten om die belasting te innen vervolgens in de tonnen lopen. “Dit is echt belachelijk! Zo zouden wij dat als ondernemers nooit doen”, aldus één van de critici.

Eric Bos liet weten die mening te delen. “Waar wij nog meer moeite mee hebben is dat er ‘gestapeld’ wordt, en dat deze reclamebelasting bóvenop de OZB komt. En dat in tijden dat veel ondernemers het toch al heel zwaar hebben’. Hij liet weten ‘nog nooit voor een onderwerp zo hard gestreden te hebben als het tegenhouden van de reclamebelasting.

Volgens Bos is het pijnlijk dat door de houding van de politiek de verhouding tussen ondernemers en gemeente nu getroebleerd wordt. “En dat is treurig: er werken wel 1500 ondernemers in de binnenstad”.

Maar de pijnlijke realiteit is volgens Eric Bos wel dat er een meerderheid in de gemeenteraad voor de belasting is, ook al zijn aanvankelijke plannen van B&W na kritiek van ondernemers wel wat afgezwakt. “Laten we nu voorzichtig zijn, zijn om te voorkomen dat de complete samenwerking om zeep wordt geholpen. Laten we blijven samenwerken, want dan houd je recht van spreken “, aldus Eric Bos.

 

Andere zaken

Eric Bos gaf ook een overzicht van de vele andere zaken waar de Groningen City Club bij betrokken is. Zoals het organiseren van een ‘spetterende bijeenkomst’ op 1 juli volgend jaar bij de opening van de vernieuwde Grote Markt. Of het organiseren van een nieuwe vorm van Stadsmarketing, samen met Marketing Groningen. Of het ontwikkelen van een nieuwe strategie voor de binnenstad.

 

 

Nieuwe website

Tijdens de vergadering werd ook de vernieuwde website van de Groningen City Club online gezet. Volgens bestuurslid Mark Engberts was de vorige website nodig aan vernieuwing toe. De nieuwe website is ontworpen in een nieuwe huisstijl, met een nieuw logo voor de GCC, in een ruimere opzet en makkelijker te bedienen via Word Press. Helaas werkte een kabeltje tijdens de presentatie niet optimaal mee. Maar daartegenover stond dat Mark Engberts nog staande de vergadering een foto van de bijeenkomst op de nieuwe website had getoverd, samen met een kort verslag, waarmee hij liet zien dat de Groningen City Club nu niet alleen een mooie, maar ook razendsnelle website heeft.

De officiele notulen van de ALV vindt u terug op het ledendeel van de website. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat, via info@groningencityclub.nl