Groningen is een van de vijftien steden die hun handtekening hebben gezet onder de City Deal. Dat betekent dat er bij de (her)inrichting van de openbare ruimte nauwer wordt samengewerkt tussen verschillende partijen. Het is niet alleen de gemeente die de plannen maakt, maar ook ondernemers, bewoners, vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden als nutspartijen schuiven aan en mogen hun zegje doen. Eric Bos van de GCC is blij met de City Deal: “Het is dé manier om draagvlak te creëren.”

Tot nu toe was vooral de gemeente aan zet als het gaat om het opnieuw inrichten van de openbare ruimte in de binnenstad, vertelt Bos. Nieuwe pleinen, nieuwe bestrating, meer groen en meer ruimte voor de voetganger en fietser. “Vaak was het met name de gemeente die, weliswaar in samenspraak met gebruikers en bewoners, de aanpak bepaalde”, blikt de voorzitter terug. Dankzij de City Deal wordt er nu vanuit verschillende disciplines naar de herinrichting van een straat, plein of gebied gekeken.

Bos wijst als voorbeeld op de herinrichting van de Oosterstraat en Gelkingestraat. Er wordt momenteel hard gewerkt aan plannen voor beide straten. “Maar het is nu niet alleen de gemeente die bepaalt. Ook horecaondernemers, vastgoedeigenaren, retailers en bewoners mogen meedenken en hun visie geven over wat er volgen hen met de straten moet gebeuren.”

Een verademing, vindt Bos. “Het is goed om te zien dat al die partijen nu samen aan tafel zitten. Samen bereik je meer. En misschien nog wel het belangrijkste: op deze manier creëer je ook veel meer draagvlak voor de plannen”, zegt hij. “Overleg bij de voordeur dus. En niet bij de achterdeur, als de plannen al gemaakt zijn.”

Als het gaat om de Oosterstraat en Gelkingestraat wordt dus al volop samengewerkt, maar daarbij blijft het niet. “Groningen is als stad continu in ontwikkeling. Een stad is nooit klaar of ‘af’. Tot 2040 liggen er nog enorm veel plannen die betrekking hebben op de ontwikkeling van de openbare ruimte binnenstad, zoals de herinrichting van de Oude en Nieuwe Boteringestraat. Goed om te zien dat alle belanghebbende partijen nu aan zet zijn.”

Bron: Cityscoop maart 2024