Vanaf 1 april 2025 wordt er een zero-emissiezone ingevoerd in de binnenstad van Groningen. Graag nodigt de gemeente u uit voor een informatiebijeenkomst op maandag 25 maart 2024.

De zero-emissiezone
Binnen de Diepenring, Westerhaven en de Sledemennerbuurt geldt vanaf 1 april 2025 een zero-emissiezone. Bedrijfs- en vrachtauto’s die vanaf 1 januari 2025 nieuw worden aangeschaft, moeten schoon zijn en mogen geen CO2 uitstoten als ze de zeroemissiezone inrijden. Voor bestaande bedrijfs- en vrachtauto’s geldt tot uiterlijk 2030 een overgangsregeling. Voor personenauto’s verandert er niets.
De zero-emissiezone wordt ingevoerd om de lucht schoon te houden, geluidsoverlast te beperken en om meer ruimte te maken voor fietsers en voetgangers. Zo kunnen we ook in de toekomst prettig en gezond blijven wonen en werken in de binnenstad van Groningen.

Informatiebijeenkomst op maandag 25 maart 2024
Om iedereen te informeren over de zero-emissiezone, organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst op maandagavond 25 maart 2024 van 18.15 tot 20.00 uur.
Tijdens de informatiebijeenkomst wordt er een presentatie gegeven over de zeroemissiezone, kunt u aanschuiven bij een van de gesprekstafels of kunt u in gesprek gaan met medewerkers van de gemeente Groningen.

Aanmelden
Om een goed beeld te krijgen van de hoeveelheid aanwezigen en de informatiebehoefte, vraagt de gemeente u zich voor 11 maart 2024 voor de bijeenkomst aan te melden door een mail te sturen naar stadslogistiek@groningen.nl.
Graag onder vermelding van bewoner of ondernemer bent en of u binnen of buiten de zero-emissiezone woont of werkt en welke vragen u voorafgaand aan de informatiebijeenkomst al heeft. Als u ondernemer bent, horen we daarnaast ook graag voor welk bedrijf u werkzaam bent en in welke branchering. Na uw aanmelding ontvangt u informatie over de locatie van de informatiebijeenkomst.

Kijk hier voor de volledige uitnodiging van de gemeente Groningen.