In de Steentilstraat loopt een pilot om de straat toegankelijker te maken voor gehandicapten en minder validen. Het stad-Groningse adviesbureau Hieroo voert daarbij in opdracht van de gemeente een onderzoek uit naar de toegankelijkheid van de straat. Ook de GCC en Toegankelijk Groningen zijn bij het project betrokken.

Eerder deze maand is er door onder andere ondernemers, mensen van de werkgroep Toegankelijk Groningen en Gerhard Kruiger van bureau Hieroo ter plekke een inventarisatie gemaakt. Loszittende stoeptegels, geparkeerde fietsen, uitstallingen op straat: alle mogelijke belemmeringen en knelpunten zijn op de foto’s gezet. De bevindingen worden gebundeld en op een later moment overhandigd aan de gemeente, in de hoop dat er geld wordt vrijgemaakt voor de aanpak ervan.

Een eerste stap is al gezet: alle ondernemers in de Steentilstraat zijn gevraagd om op de website van Toegankelijk Groningen aan te geven in hoeverre hun winkel of bedrijf toegankelijk is voor minder validen en over welke faciliteiten, zoals een invalidentoilet, ze beschikken.

Het gaat om een pilot. Mogelijk worden komende tijd ook andere straten in de binnenstad aan een toegankelijkheidstest onderworpen.

www.toegankelijkgroningen.nl

Dit artikel is ook verschenen in de Cityscoop van juni 2024. Meer lezen? Kijk op www.groningencityclub.nl/cityscoop