In het gezelschap van 100 genodigden, waaronder leden, partners en netwerkpartners, is op vrijdag 8 december stilgestaan bij het 30-jarig jubileum van de Groningen City Club. Er werd gezamenlijk gegeten en getoast op een goede toekomst voor ondernemend Groningen. Eric Bos wees in zijn toespraak met name op de versnippering in het verre verleden, waarna mooie stappen zijn gezet in de samenwerking met vele partijen. Ook een van de grondleggers, Theo Venema, werd daarbij natuurlijk uitdrukkelijk genoemd. Ook Wethouder Carine Bloemhoff van de gemeente Groningen sprak mooie woorden waarin ze de samenwerking benadrukte die nodig is om Groningen de mooiste winkelstad van het Noorden te laten blijven. Een status die past bij een van de grootste steden van Nederland. Daarbij overhandigde zij een prachtige fotocollage aan de GCC. Deze zal zeker een mooie plek krijgen.

Uiteraard was er ook aandacht voor de uitreiking van de Jans Catsprijs aan Kim Hoetjes van Wirwar.

Na bekomen te zijn van alle emoties konden de gasten de tribune op van Martiniplaza om daar te genieten van de spectaculaire show van Holiday on Ice.

Foto: Wendy Bruins