Verduurzaming is niet te stoppen. Dat gaat echter niet vanzelf. Er is veel onderzoek nodig naar de mogelijkheden van bijvoorbeeld electrificering. Om dit gestructureerd aan te kunnen pakken is op 19 januari een intentieverklaring getekend door verschillende partijen:

  • Enexis netbeheer B.V.
  • Gemeente Groningen
  • Hanzehogeschool Groningen
  • Bedrijvenvereniging WEST
  • Bedrijvenvereniging Noord Oost (VBNO)
  • Bedrijvenvereniging Zuid Oost (VBZO)
  • De Vereniging Groningen City Club (GCC)
  • Ondernemend Haren

Deze partijen wensen samen te werken in het project Groningen stroomt door zoals dat in ‘Het projectplan Groningen Stroomt Door’ nader zal worden omschreven.

In dit project zullen betrokken partijen op basis van gegevensuitwisseling m.b.t. het gebruik van de huidige netcapaciteit op gebiedsniveau (bedrijventerrein) en de uitvoer van een aantal pilots op een aantal nader te benoemen bedrijventerreinen een werkwijze ontwikkelen waardoor inzicht ontstaat in:

  • de huidige benutting van de netcapaciteit t.b.v. bedrijfsaansluitingen per bedrijventerrein en in gemeente Groningen als geheel;
  • de toekomstige gewenste beschikbaarheid van de netcapaciteit t.b.v. bedrijfsaansluitingen per bedrijventerrein en voor gemeente Groningen als geheel op basis van de elektrificatieplannen van de bedrijfsprocessen;

Op basis van hierboven goed onderbouwde maatregelen definiëren op schaalniveau van individuele bedrijven (geanonimiseerd advies) en bedrijventerreinen om waar mogelijk de (toekomst)plannen en uitvoering van invoeding en afname van elektriciteit te effectueren.

Meer informatie over Groningen stroom door is te verkrijgen via info@groningenwerktslim.com of door contact op te nemen met de projectleider bij gemeente Groningen: eppie.silvius@groningen.nl