In de bijlage vind je een brief met informatie over het ontwerpverkeersbesluit met het voornemen om de zero-emissiezone vanaf 1 april 2025 in de binnenstad van Groningen in te voeren. Het ontwerpverkeersbesluit en bijbehorende concept-ontheffingenbeleid liggen vanaf 4 juni 2024 voor aan het college van B&W van de gemeente Groningen. Gedurende een periode van 6 weken kan iedereen hierop reageren door een zienswijze in te dienen. De zienswijzen kunnen mogelijk leiden tot aanpassingen in het ontwerpverkeersbesluit of het concept-ontheffingenbeleid. In het najaar van 2024 wordt het definitieve verkeersbesluit en ontheffingenbeleid vastgesteld. In de brief staat waar de documenten te vinden zijn en hoe een zienswijze kan worden ingediend. Daarnaast bevat de brief een uitnodiging voor een webinar op dinsdagavond 11 juni 2024 van 19.30 tot 20.30 uur en voor een wekelijks spreekuur. 

 De brief wordt verstuurd naar alle eigenaren van bedrijfsvoertuigen in de gemeente Groningen. Mocht je nog vragen hebben over de invoering van de zero-emissiezone, het ontwerpverkeersbesluit of het concept-ontheffingenbeleid, laat het dan gerust weten! Meer informatie is ook te vinden op groningendoethetzero.nl