Groninger Ondernemers Agenda

Om de retail in Nederland met vertrouwen het vervolg van de 21e eeuw in te laten gaan, is op nationaal niveau in 2015 dan ook de landelijke Retailagenda gelanceerd met het Ministerie EZ als trekker. De landelijke Retailagenda is een aanpak van de sector op ruim 20 aspecten: van ruimtelijke ordening tot export en van vastgoedbeleid tot logistiek en personeelsbeleid. Ook op Noord-Nederlands niveau is (door de SER Noord-Nederland) een Noordelijke Retail Agenda gelanceerd.

Als ondernemers in Groningen vinden we deze aandacht goed, maar niet voldoende scherp voor de situatie in de stad Groningen. Het is hier niet zomaar te vergelijken met andere steden of dorpen in Nederland: zo bestaat in de provincie Groningen geen krimp van de stad maar wel van het Ommeland, is er momenteel sprake van relatief weinig leegstand in de binnenstad, maar wel op sommige plekken daarbuiten, is er veel (internationaal) talent, barst het van de cultuur en is Groningen ver gekomen in de samenwerking tussen bedrijven, gemeente, Marketing Groningen en andere partijen.

Met op dit moment als resultaat een prachtige winkelstad die het beter doet dan veel andere steden. Maar dat betekent geen eindstation: we willen blijven investeren, voorop blijven lopen, elkaar beter maken door samenwerking en uniek blijven. Dáár is de Groninger Ondernemers Agenda voor bedoeld.