Herestraat op weg naar nieuwe grandeur

Herestraat op weg naar nieuwe grandeur

 

De Herestraat gaat aan een tweede jeugd beginnen. Deze belangrijkste winkelstraat van Noord-Nederland krijgt er aan de zijde van het Gedempte Zuiderdiep – ook wel de ‘Kop van de Herestraat’ genoemd – een grote blikvanger bij. Het betreft nieuwbouw op de plaats van het huidige C&A-pand die dankzij stijlvolle architectuur dit deel van de Herestraat weer de grandeur van een ouderwetse winkelstraat moet geven.

Eric Bos, voorzitter van de Groningen City Club kan haast niet wachten tot het klaar is. Mede omdat er in verband met de aanstaande bouwwerkzaamheden momenteel meerdere winkelpanden leeg staan in dit deel van de Herestraat.

“Ja, dit gedeelte van de Herestraat is tijdelijk even minder interessant om er nu nieuwe activiteiten te starten. Maar dat is van tijdelijke aard, en heeft alles te maken met de ontwikkelingen die komen gaan”, zo zegt hij.

Dat het op dit moment even rustig is in de Kop van de Herestraat, werd ook in de media vermeld. “Leegstand in de Herestraat!”, zo was een beetje de teneur. Maar volgens Bos moeten we niet vergeten dat die tijdelijke leegstand alles te maken heeft met de aanstaande ingrijpende sloop- en verbouwwerkzaamheden. Ook volgens Groningse makelaars wachten veel geïnteresseerde partijen op het moment dat de herontwikkeling van het grote en beeldbepalende C&A-pand klaar is.

“Het zou jammer zijn wanneer er een verkeerde beeldvorming ontstaat, alsof het niet goed zou gaan met dit deel van de Herestraat. Dat is niet het geval. Het is juist zo dat er een voor heel Groningen prachtig bouwproject op het punt staat te beginnen. Daardoor is het momenteel misschien wat rustiger, maar straks krijgen we er een prachtige trekpleister bij. Daardoor zal de loop er weer in komen in deze straat. Sterker nog: ik denk dat die vernieuwing van het C&A-pand een impuls zal betekenen voor de héle Herestraat en de straten er omheen. We zijn dankzij het nieuwe C&A pand bezig met een complete reshuffling”, aldus Eric Bos.

Wat gaat er precies komen?

In het nieuwe pand op de C&A Locatie komt minder ruimte voor winkels dan in het huidige pand; daarvoor in de plaats komen appartementen.

Bovendien komt er een fietsenkelder met plaats voor vijf- tot zeshonderd fietsen. De winkels komen op de begane grond en de eerste verdieping. Daarboven komen dan langs de Herestraat en het Gedempte Zuiderdiep verdiepingen met twee-, drie- en vierkamer huurappartementen en eengezinswoningen.

De plannen zijn ontwikkeld door eigenaar Redevco, en architectonisch uitgewerkt door het Amsterdamse Rijnboutt Architectuur. Dat ontwierp een pand in modern-klassieke stijl, dat meer lijkt te passen bij een klassieke Herestraat dan het huidige jaren-zestig C&A-pand.

De plannen voor de C&A-locatie passen binnen de plannen voor een upgrading van de binnenstad van Groningen. Niet alleen de Grote Markt, als ‘huiskamer van de binnenstad’ is aangepakt. Ook de entrees naar die binnenstad worden opgeknapt, zoals het Damsterdiep en het Kattendiep. Daar vandaan wandelt straks veel publiek richting binnenstad.

Dit artikel is ook verschenen in de Cityscoop van juni 2024. Meer leesvoer? Kijk op www.groningencityclub.nl/cityscoop 

 

 

 

Onderzoek naar toegankelijkheid Steentilstraat

Onderzoek naar toegankelijkheid Steentilstraat

In de Steentilstraat loopt een pilot om de straat toegankelijker te maken voor gehandicapten en minder validen. Het stad-Groningse adviesbureau Hieroo voert daarbij in opdracht van de gemeente een onderzoek uit naar de toegankelijkheid van de straat. Ook de GCC en Toegankelijk Groningen zijn bij het project betrokken.

Eerder deze maand is er door onder andere ondernemers, mensen van de werkgroep Toegankelijk Groningen en Gerhard Kruiger van bureau Hieroo ter plekke een inventarisatie gemaakt. Loszittende stoeptegels, geparkeerde fietsen, uitstallingen op straat: alle mogelijke belemmeringen en knelpunten zijn op de foto’s gezet. De bevindingen worden gebundeld en op een later moment overhandigd aan de gemeente, in de hoop dat er geld wordt vrijgemaakt voor de aanpak ervan.

Een eerste stap is al gezet: alle ondernemers in de Steentilstraat zijn gevraagd om op de website van Toegankelijk Groningen aan te geven in hoeverre hun winkel of bedrijf toegankelijk is voor minder validen en over welke faciliteiten, zoals een invalidentoilet, ze beschikken.

Het gaat om een pilot. Mogelijk worden komende tijd ook andere straten in de binnenstad aan een toegankelijkheidstest onderworpen.

www.toegankelijkgroningen.nl

Dit artikel is ook verschenen in de Cityscoop van juni 2024. Meer lezen? Kijk op www.groningencityclub.nl/cityscoop 

 

 

 

Aanpak Kwinkenplein en omgeving: meer groen en gele steentjes

Aanpak Kwinkenplein en omgeving: meer groen en gele steentjes

Na de herinrichting van de Grote Markt worden ook het Kwinkenplein, de Kreupelstraat, Sint Walburgstraat en Kattenhage aangepakt. Doordat de bussen hier niet meer rijden, is het mogelijk om de straten opnieuw in te richten. De belangrijkste kenmerken van de plannen: meer ruimte voor fietsers en voetgangers, meer groen en gele steentjes.

Volgens Lisa Spliet van de gemeente Groningen zijn er al een aantal bijeenkomsten met omwonenden en ondernemers in het gebied geweest. Dat heeft geresulteerd in een Voorlopig Ontwerp. Verschillende wensen van betrokkenen uit de omgeving zijn hierin al meegenomen, aldus Spliet. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om meer groen, maar ook de taxi’s zijn een punt van aandacht: er waren zorgen over mogelijke geluidsoverlast in de nachtelijke uren. Daarom wordt nu gezocht naar een andere plek waar de taxi’s ’s nachts kunnen staan.

Kwinkenplein

Het Kwinkenplein is een belangrijk onderdeel in de fietsroute van oost naar west (en andersom) in de binnenstad. De nieuwe inrichting is daarom meer gericht op fietsers en voetgangers en minder op gemotoriseerd verkeer, vertelt Spliet. Opvallend in de plannen is de groene middenstrook op het Kwinkenplein, met vier tot zes bomen. Verder wordt het asfalt vervangen door de bekende gele stenen en verdwijnen de verhoogde trottoirs. “Het hele gebied wordt gelijkvloers.”

Kreupelstraat

Ook in de Kreupelstraat wordt het asfalt vervangen door gele stenen. Alles wordt, net als de andere plekken in het gebied, gelijkvloers. Toegankelijkheid is belangrijk, aldus de gemeente. Er komen daarom circa vijf gehandicaptenparkeerplaatsen. Ook is er ruimte voor het laden en lossen van de Albert Heijn.

Sint Walburgstraat en pleintje

In dit gebied liggen veel kansen voor vergroening, klimaatadaptatie en het verbeteren van de verblijfskwaliteit, zo vertelt Spliet over de Sint Walburgstraat en bijbehorend pleintje. Sowieso komt er een nieuwe grote boom op het Sint Walburgplein. Mogelijk komt op een andere plek in de straat ook nog een nieuwe boom. Om de verblijfskwaliteit te verbeteren, wordt er ruimte gemaakt voor zitten, spelen en/of kunst. En: de kenmerkende gaslantaarn op het pleintje blijft staan.

Het voorlopig ontwerp is onlangs voorgelegd aan ondernemers en omwonenden in het gebied. Hun wensen en opmerkingen worden – waar dat kan – meegenomen in een definitief ontwerp, dat komend najaar wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Volgend voorjaar kan vermoedelijk dan de eerste spade de grond in. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dan ook de planvorming voor de herinrichting van de Oude Ebbingestraat opgestart.

Ruimte voor Jou

Onder de noemer Ruimte voor Jou wordt er sinds 2016 hard gewerkt aan een aantrekkelijke, toegankelijke, veilige en bereikbare binnenstad voor iedereen. Dat de Grote Markt nu klaar is, wil niet zeggen dat de klus is geklaard. Ook komende jaren wordt er nog hard gewerkt. Niet alleen aan het Kwinkenplein, maar onder andere ook aan het Damsterplein, Dudok, de Oosterstraat en de Gelkingestraat. Onder meer voor de Vismarkt worden nog plannen gemaakt.

Dit artikel is ook verschenen in de Cityscoop van juni 2024. Meer lezen? Kijk op www.groningencityclub.nl/cityscoop