VERENIGING GRONINGEN CITY CLUB

De ‘Vereniging Groningen City Club’ is een moderne ondernemersvereniging van en voor ondernemers in de Groninger Binnenstad.

De Groningen City Club
De Vereniging Groningen City Club (GCC) is van en voor ondernemers in de Groninger (Binnen)stad en kent circa 550 leden uit vrijwel alle branches. De GCC zet zich in voor het ontwikkelen en behouden van een aantrekkelijke (binnen)stad voor bezoekers uit Stad, Ommeland, Nederland en Buitenland ten behoeve van de Groninger (Binnen)stad ondernemers. De GCC voert overleg met de Gemeente Groningen en Marketing Groningen, organiseert evenementen, ontwikkelt initiatieven voor een goede bereikbaarheid van de (binnen)stad en vermarkt de Groninger Binnenstad.
De voorgeschiedenis van de GCC start rond 1985.

OVER GCC

Organisatie

ORGANISATIE GRONINGEN CITY CLUB

De Groningen City Club is een vereniging en wordt bestuurd door een Dagelijks Bestuur, met mandaat voor de dagelijkse gang van zaken.

Missie & Visie

missie en visie van de Groningen City Club

Missie
De Groningen City Club streeft naar een optimaal ondernemersklimaat en een onderscheidend evenementen aanbod in de Groninger binnenstad. Groningen heeft als Koopstad van het Noorden een stimulerend effect op de hele provincie. De Groningen City Club neemt voortdurend initiatieven om dit te realiseren.

Visie
Een breed aanbod van duurzame detailhandel, horeca en diensten op logische wijze verdeeld over de binnenstad staat centraal in het beleid van Groningen City Club. Daarmee willen we kansen bieden voor ondernemende mensen en een gevarieerd en relevant winkelaanbod realiseren voor de consument. Dit doen wij door een adviserende, organiserende en positief kritische rol te spelen ten aanzien van het dna en de samenstelling van winkelstraten, sparringpartner te zijn ten aanzien van bereikbaarheid en gastvrijheid. Leidraad daarvoor is de Groninger Retail Agenda, de toekomstvisie op de binnenstad van de toekomst.